Zaujalo nás

Ľudskosť nečaká na sviatky

Do redakcie prišiel list od pani Kvetoslavy Drahošovej s prosbou o jeho uverejnenie. Začíname takto banálne, no obsah toho listu zďaleka banálny nie je. Ten list je vlastne až na samom konci, pretože všetko sa […]

Zaujalo nás

Dom tulákov a túlenia

Každý potrebuje pritúliť. Každý živý tvor, nielen ľudia. Útulok pre zvieratá bez domova má širokú náruč, ale aj veľké starosti zabezpečiť dobrý život, pokým si tých šťastnejších niekto neodnesie do nových rodín. O skalickom útulku sme […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. decembra 1863

Tak ako tento rok, aj december v roku 1863 začal v utorok. Už na Mikuláša 4. decembra bol referendom ustanovený za mexického cisára rakúsky arcivojvoda Maximilián I., mladší brat (vtedy aj nášho) cisára Františka Jozefa I. Netušil […]