Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí Skaličania, na tomto mieste dnes nenájdete svoju obľúbenú rubriku, v ktorej kladieme vaše otázky poslancom mestského zastupiteľstva. Bol čas dovoleniek, tak priznávame, že bol čas na oddych, ktorý sme všetci potrebovali. Okrem toho v tomto čase […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V predchádzajúcom čísle Obzoru sme sa Vás pýtali na váš názor, či je potrebné aktualizovať Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Niektorí z vás si z rôznych dôvodov myslia, že áno a je možné, že RP MsZ bude aktualizovaný. Preto sa […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 4. 5. 2018 primátorka Anna Mierna neprijala pozmeňujúce návrhy poslancov z dôvodu ich nepredloženia v písomnej podobe. Na základe stanoviska nezávislého právnika chybu neskôr priznala a otvorila tému zmeny Rokovacieho poriadku, v ktorom vidí príčinu […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Vieme, že v tomto náročnom čase máte určite veľa neštandardných povinností, no i tak si dovoľujeme obrátiť sa na vás s výzvou do májového čísla. Májové číslo síce venujeme aj aktuálnej téme o koronavíruse, no […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí čitatelia, na tomto mieste zvykneme klásť otázky občanov pani primátorke i našim poslancom a zverejňovať ich odpovede. V čase, keď sme plánovali zástupcom mesta poslať otázku na tento mesiac, spustili sa štátne restriktívne opatrenia […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí Skaličania, dnes sa v tejto rubrike, kde kladieme vaše otázky poslancom mestského zastupiteľstva, vrátime k téme schvaľovania rozpočtu mesta na rok 2020. Po tom, čo v decembri 2019 návrh rozpočtu schválený nebol, bol 12. 2. 2020 na […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Dňa 11. decembra 2019 sa konalo rokovanie mestského zastupiteľstva k návrhu rozpočtu na rok 2020. Zverejňujeme hlasovanie poslancov k rozpočtu v týchto bodoch: 1. Schvaľovanie Návrhu rozpočtu na rok 2020: UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 2. Vzatie na vedomie kladného […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V novoročnom čísle Obzoru v našej pravidelnej rubrike sme tentokrát primátorke, poslankyniam a poslancom dali voľný priestor na ich slová, smerované k nám občanom. List z redakcie a myšlienky našich zástupcov pre nás občanov si prečítate na druhej strane. VYSVETLIVKY: 0 […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Nedávno ubehol rok od volieb do komunálnej správy. Vy, ktorí ste v nich boli zvolení, ste zasadli na svoje miesta a začali pracovať. Išli ste do volieb s osobnými predstavami a po roku ste nazbierali reálne skúsenosti. K tomuto smerujeme […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Dňa 17. novembra nás čaká významné výročie – tridsať rokov od sametovej revolúcie. Radi by sme si osobne pripomenuli tieto udalosti a rovnako osobné sú i naše otázky pre vás. Tentokrát vás prosíme o širšie odpovede. OTÁZKY: Zapojili […]