Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

NAČÚVAŤ VOLIČOM A ROZPRÁVAŤ S NAMI Jedným z pilierov mandátu poslanca mestského zastupiteľstva je zastupovanie záujmov svojich voličov a nielen ich. Každý poslanec vo funkcii je totiž zástupcom úplne všetkých občanov mesta. Vstúpili sme do druhej polovice […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V novembri ubehli dva roky od komunálnych volieb a za vami je polovica vášho volebného obdobia. Je to príležitosť na malú rekapituláciu a radi by sme sa vás spýtali: Zhodujú sa vaše predstavy o práci poslanca, ktoré ste mali […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

ĎALŠIE VOĽBY BUDÚ PO NOVOM Téma počtu volebných obvodov v Skalici nie je témou zďaleka novou. Skalicou rezonovala už v lete 2018 a tomuto problému sme sa venovali podrobne i na stránkach Skalického Obzoru.* Spoločenská diskusia vtedy vyústila do […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Do októbrového čísla Obzoru pripravujeme článok o vode a k tejto téme plánujeme vracať sa aj v ďalších číslach. K článku sme pre občanov Skalice pripravili anketu s otázkami, na ktoré odpovedali. Niektoré z nich by sme dnes radi položili aj vám. […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí Skaličania, na tomto mieste dnes nenájdete svoju obľúbenú rubriku, v ktorej kladieme vaše otázky poslancom mestského zastupiteľstva. Bol čas dovoleniek, tak priznávame, že bol čas na oddych, ktorý sme všetci potrebovali. Okrem toho v tomto čase […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V predchádzajúcom čísle Obzoru sme sa Vás pýtali na váš názor, či je potrebné aktualizovať Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Niektorí z vás si z rôznych dôvodov myslia, že áno a je možné, že RP MsZ bude aktualizovaný. Preto sa […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 4. 5. 2018 primátorka Anna Mierna neprijala pozmeňujúce návrhy poslancov z dôvodu ich nepredloženia v písomnej podobe. Na základe stanoviska nezávislého právnika chybu neskôr priznala a otvorila tému zmeny Rokovacieho poriadku, v ktorom vidí príčinu […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Vieme, že v tomto náročnom čase máte určite veľa neštandardných povinností, no i tak si dovoľujeme obrátiť sa na vás s výzvou do májového čísla. Májové číslo síce venujeme aj aktuálnej téme o koronavíruse, no […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí čitatelia, na tomto mieste zvykneme klásť otázky občanov pani primátorke i našim poslancom a zverejňovať ich odpovede. V čase, keď sme plánovali zástupcom mesta poslať otázku na tento mesiac, spustili sa štátne restriktívne opatrenia […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí Skaličania, dnes sa v tejto rubrike, kde kladieme vaše otázky poslancom mestského zastupiteľstva, vrátime k téme schvaľovania rozpočtu mesta na rok 2020. Po tom, čo v decembri 2019 návrh rozpočtu schválený nebol, bol 12. 2. 2020 na […]