Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci

Vo svojom mene vydavateľky a šéfredaktorky Skalického Obzoru, ale aj v mene našich čitateľov a obyvateľov Skalice vám ďakujem za všetky vaše odpovede na otázky, ktoré vám kladú občania nášho mesta. Ďakujem vám za odpovede, nech sú akékoľvek. […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V mene svojom, ako vydavateľky a šéfredaktorky Skalického Obzoru, ale aj v mene našich čitateľov a obyvateľov Skalice, vám ďakujem za všetky vaše odpovede na otázky, ktoré vám kladú občania nášho mesta. Ďakujem vám za odpovede, nech sú akékoľvek. […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Pravidelne vám kladieme otázky, ktoré zaujímajú našich čitateľov a súčasne vašich voličov. Reakcie jednotlivcov medzi vami sú rozdielne a tak sme v minulom čísle Skalického obzoru zverejnili prehľad frekvencie odpovedí jednotlivých poslancov. Tabuľka vyvolala v radoch našich čitateľov pomerne […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

NAČÚVAŤ VOLIČOM A ROZPRÁVAŤ S NAMI Jedným z pilierov mandátu poslanca mestského zastupiteľstva je zastupovanie záujmov svojich voličov a nielen ich. Každý poslanec vo funkcii je totiž zástupcom úplne všetkých občanov mesta. Vstúpili sme do druhej polovice […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V novembri ubehli dva roky od komunálnych volieb a za vami je polovica vášho volebného obdobia. Je to príležitosť na malú rekapituláciu a radi by sme sa vás spýtali: Zhodujú sa vaše predstavy o práci poslanca, ktoré ste mali […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

ĎALŠIE VOĽBY BUDÚ PO NOVOM Téma počtu volebných obvodov v Skalici nie je témou zďaleka novou. Skalicou rezonovala už v lete 2018 a tomuto problému sme sa venovali podrobne i na stránkach Skalického Obzoru.* Spoločenská diskusia vtedy vyústila do […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Do októbrového čísla Obzoru pripravujeme článok o vode a k tejto téme plánujeme vracať sa aj v ďalších číslach. K článku sme pre občanov Skalice pripravili anketu s otázkami, na ktoré odpovedali. Niektoré z nich by sme dnes radi položili aj vám. […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí Skaličania, na tomto mieste dnes nenájdete svoju obľúbenú rubriku, v ktorej kladieme vaše otázky poslancom mestského zastupiteľstva. Bol čas dovoleniek, tak priznávame, že bol čas na oddych, ktorý sme všetci potrebovali. Okrem toho v tomto čase […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V predchádzajúcom čísle Obzoru sme sa Vás pýtali na váš názor, či je potrebné aktualizovať Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Niektorí z vás si z rôznych dôvodov myslia, že áno a je možné, že RP MsZ bude aktualizovaný. Preto sa […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 4. 5. 2018 primátorka Anna Mierna neprijala pozmeňujúce návrhy poslancov z dôvodu ich nepredloženia v písomnej podobe. Na základe stanoviska nezávislého právnika chybu neskôr priznala a otvorila tému zmeny Rokovacieho poriadku, v ktorom vidí príčinu […]