Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Dňa 11. decembra 2019 sa konalo rokovanie mestského zastupiteľstva k návrhu rozpočtu na rok 2020. Zverejňujeme hlasovanie poslancov k rozpočtu v týchto bodoch: 1. Schvaľovanie Návrhu rozpočtu na rok 2020: UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 2. Vzatie na vedomie kladného […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V novoročnom čísle Obzoru v našej pravidelnej rubrike sme tentokrát primátorke, poslankyniam a poslancom dali voľný priestor na ich slová, smerované k nám občanom. List z redakcie a myšlienky našich zástupcov pre nás občanov si prečítate na druhej strane. VYSVETLIVKY: 0 […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Nedávno ubehol rok od volieb do komunálnej správy. Vy, ktorí ste v nich boli zvolení, ste zasadli na svoje miesta a začali pracovať. Išli ste do volieb s osobnými predstavami a po roku ste nazbierali reálne skúsenosti. K tomuto smerujeme […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Dňa 17. novembra nás čaká významné výročie – tridsať rokov od sametovej revolúcie. Radi by sme si osobne pripomenuli tieto udalosti a rovnako osobné sú i naše otázky pre vás. Tentokrát vás prosíme o širšie odpovede. OTÁZKY: Zapojili […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Októbrové číslo Obzoru venujeme Mesiacu úcty k starším a tam sú smerované aj naše otázky. Medzi poslancami sú seniori – občania v dôchodkovom veku, avšak väčšina poslancov sú občania v mladšom, aktívnom veku. Často verejne aktívni občania – poslanci […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Júnové vydanie Skalického Obzoru venujeme nedožitým 90. narodeninám Antona Srholca, nášho rodáka a významnej osobnosti súčasných slovenských dejín, čo dokázalo aj jeho umiestnenie v ankete Najväčší Slovák. Radi by sme si pripomenuli jeho myšlienky a činy, jeho význam […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V ostatnom čísle Obzoru sme sa venovali Zákonu o hazardných hrách. Tento zákon sa týka nielen verejných herní, kasín a stávkových kancelárii, ale aj hier na internete. Vývoj techniky výrazne pokročil a tak, okrem kamenných […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Tento mesiac budeme otázky venovať aktuálnej téme – hazardným hrám. V januári tohto roku parlament prelomil veto prezidenta SR Andreja Kisku a opätovne schválil nový zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách. Zákon je účinný od 1. 3. 2019. Otázkami […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V tomto mesiaci je témou našej otázky orientačná tabuľa na cintoríne v Skalici. Keďže podnet, ktorý sme dávali na Komisiu pre kultúru ešte v minulom volebnom období v roku 2017, je starý viac ako rok, […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Tak ako každý mesiac, obraciame sa na vás s otázkami občanov. Začalo nové volebné obdobie a vo volebných programoch bola často zdôrazňovaná nutnosť lepšej komunikácie, informovanosť a otvorenosť k občanom. Naše otázky budú úzko súvisieť práve s týmito témami. Nie […]