Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Vo chvíli, keď odchádza toto číslo Skalického Obzoru do tlače, je posledný deň prázdnin. Veríme, že ste načerpali dostatok síl aj pre spravovanie našich spoločných vecí a aj pre odpovede na otázky našich čitateľov. Prázdniny sme […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí čitatelia, priestor v Obzore je obmedzený a keďže otázky položené zástupcom boli obšírne, rozsiahle sú teda aj odpovede. Minulý mesiac sme uverejnili odpovede primátorky Anny Miernej a poslancov Adriána Hertla, Miroslava Horňáka a Jozefa […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Ako volení zástupcovia spravujete a zveľaďujete v našom mene naše spoločné hmotné i duchovné dedičstvo. Vy, všetci poslanci, však máte svoje pracovné povinnosti a verejnú správu ako ďalší záujem o blaho mesta a venujete tomu svoj voľný čas (čo, samozrejme, neznižuje […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Pravidelne vám kladieme otázky, ktoré zaujímajú našich čitateľov a súčasne vašich voličov. Právo klásť otázky vyplýva z verejnoprávneho systému, v ktorom nami zvolení zástupcovia spravujú a zveľaďujú v našom mene naše spoločné hmotné i duchovné dedičstvo a spätne sa nám občanom zodpovedajú. Avšak, […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci

Vo svojom mene vydavateľky a šéfredaktorky Skalického Obzoru, ale aj v mene našich čitateľov a obyvateľov Skalice vám ďakujem za všetky vaše odpovede na otázky, ktoré vám kladú občania nášho mesta. Ďakujem vám za odpovede, nech sú akékoľvek. […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V mene svojom, ako vydavateľky a šéfredaktorky Skalického Obzoru, ale aj v mene našich čitateľov a obyvateľov Skalice, vám ďakujem za všetky vaše odpovede na otázky, ktoré vám kladú občania nášho mesta. Ďakujem vám za odpovede, nech sú akékoľvek. […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Pravidelne vám kladieme otázky, ktoré zaujímajú našich čitateľov a súčasne vašich voličov. Reakcie jednotlivcov medzi vami sú rozdielne a tak sme v minulom čísle Skalického obzoru zverejnili prehľad frekvencie odpovedí jednotlivých poslancov. Tabuľka vyvolala v radoch našich čitateľov pomerne […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

NAČÚVAŤ VOLIČOM A ROZPRÁVAŤ S NAMI Jedným z pilierov mandátu poslanca mestského zastupiteľstva je zastupovanie záujmov svojich voličov a nielen ich. Každý poslanec vo funkcii je totiž zástupcom úplne všetkých občanov mesta. Vstúpili sme do druhej polovice […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V novembri ubehli dva roky od komunálnych volieb a za vami je polovica vášho volebného obdobia. Je to príležitosť na malú rekapituláciu a radi by sme sa vás spýtali: Zhodujú sa vaše predstavy o práci poslanca, ktoré ste mali […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

ĎALŠIE VOĽBY BUDÚ PO NOVOM Téma počtu volebných obvodov v Skalici nie je témou zďaleka novou. Skalicou rezonovala už v lete 2018 a tomuto problému sme sa venovali podrobne i na stránkach Skalického Obzoru.* Spoločenská diskusia vtedy vyústila do […]