Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Októbrové číslo Obzoru venujeme Mesiacu úcty k starším a tam sú smerované aj naše otázky. Medzi poslancami sú seniori – občania v dôchodkovom veku, avšak väčšina poslancov sú občania v mladšom, aktívnom veku. Často verejne aktívni občania – poslanci […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Júnové vydanie Skalického Obzoru venujeme nedožitým 90. narodeninám Antona Srholca, nášho rodáka a významnej osobnosti súčasných slovenských dejín, čo dokázalo aj jeho umiestnenie v ankete Najväčší Slovák. Radi by sme si pripomenuli jeho myšlienky a činy, jeho význam […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V ostatnom čísle Obzoru sme sa venovali Zákonu o hazardných hrách. Tento zákon sa týka nielen verejných herní, kasín a stávkových kancelárii, ale aj hier na internete. Vývoj techniky výrazne pokročil a tak, okrem kamenných […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Tento mesiac budeme otázky venovať aktuálnej téme – hazardným hrám. V januári tohto roku parlament prelomil veto prezidenta SR Andreja Kisku a opätovne schválil nový zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách. Zákon je účinný od 1. 3. 2019. Otázkami […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V tomto mesiaci je témou našej otázky orientačná tabuľa na cintoríne v Skalici. Keďže podnet, ktorý sme dávali na Komisiu pre kultúru ešte v minulom volebnom období v roku 2017, je starý viac ako rok, […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Tak ako každý mesiac, obraciame sa na vás s otázkami občanov. Začalo nové volebné obdobie a vo volebných programoch bola často zdôrazňovaná nutnosť lepšej komunikácie, informovanosť a otvorenosť k občanom. Naše otázky budú úzko súvisieť práve s týmito témami. Nie […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Tak ako každý mesiac, obraciame sa na vás s otázkami občanov. Začalo nové volebné obdobie a vo volebných programoch bola často zdôrazňovaná nutnosť lepšej komunikácie, informovanosť a otvorenosť k občanom. Naše otázky budú úzko súvisieť práve s týmito témami. Nie […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Vítame vás vo funkcii primátorky a poslancov pre volebné obdobie 2018 – 2022. Do nového pôsobenia v mestskom zastupiteľstve vám želáme veľa energie a elánu, aby vás neopúšťali ani v najťažších chvíľach, pretože prídu i také. Doteraz vždy prišli. Želáme […]

Vážení poslanci

Vážený pán primátor, vážení poslanci!

VYSVETLIVKY K TABUĽKÁM: Odpovede v jednotlivých mesiacoch: foto meno november december január február marec % odp. apríl máj jún júl október Ø – neodpovedal ✔ – odpovedal ✕ – nebol členom MsZ

Vážení poslanci

Vážený pán primátor, vážení poslanci!

Petícia (z lat. petitio – žiadosť) je písomná žiadosť občanov, adresovaná verejnej inštitúcii, napríklad primátorovi, zastupiteľstvu a podobne. Právny inštitút petičného práva vychádza z Ústavy SR. Ide, teda, o vážny právny dokument, prejavujúci vôľu občanov. Petíciám venujeme aj dnešné […]