Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Do popredia záujmu občanov sa dostali udalostí na Ukrajine, téma vojny je všade okolo nás. Tak sme vám v minulom čísle položili otázku spojenú s touto témou, ktorou žije celá spoločnosť. Ako vás osobne zasiahol vojnový konflikt […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Do aktuálneho volebného obdobia ste išli s plánmi. Je samozrejmé, že nie celkom všetky sa podarilo realizovať. Ktoré z tých nesplnených by ste ešte radi zrealizovali do konca volebného obdobia, ktoré končí na jeseň tohto roku? Redakcia […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V začínajúcom roku 2022 Vám želáme veľa zdravia, pohody Vám i Vaším rodinám. Zároveň sa Vás pýtame otázku do budúceho čísla: Do aktuálneho volebného obdobia ste išli s plánmi. Je samozrejmé, že nie celkom všetky sa podarilo realizovať. […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Vo vianočnom čísle Obzoru v našej pravidelnej rubrike vám tentokrát ponúkame voľný priestor na vaše slová, smerované k občanom. Vopred za vaše príspevky ďakujeme. Želmíra Macháčková Anna Mierna, primátorka Vážení Skaličania, uplynulý rok bol pre naše […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Rozhodnutia mestského zastupiteľstva majú vplyv na chod mesta a kvalitu života všetkých občanov mesta. Významnú časť rozhodnutí tvoria tie, ktoré sa týkajú financií. Na mimoriadnom augustovom zasadaní MsZ bolo schválené prijatie úveru vo výške 730 tisíc […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Rozhodnutia mestského zastupiteľstva majú vplyv na chod mesta a kvalitu života všetkých občanov mesta. Významnú časť rozhodnutí tvoria tie, ktoré sa týkajú financií. V ďalšom čísle Skalického Obzoru pripravujeme v rubrike Občianska náuka pre každého článok o schvaľovaní prijatia […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Vo chvíli, keď odchádza toto číslo Skalického Obzoru do tlače, je posledný deň prázdnin. Veríme, že ste načerpali dostatok síl aj pre spravovanie našich spoločných vecí a aj pre odpovede na otázky našich čitateľov. Prázdniny sme […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí čitatelia, priestor v Obzore je obmedzený a keďže otázky položené zástupcom boli obšírne, rozsiahle sú teda aj odpovede. Minulý mesiac sme uverejnili odpovede primátorky Anny Miernej a poslancov Adriána Hertla, Miroslava Horňáka a Jozefa […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Ako volení zástupcovia spravujete a zveľaďujete v našom mene naše spoločné hmotné i duchovné dedičstvo. Vy, všetci poslanci, však máte svoje pracovné povinnosti a verejnú správu ako ďalší záujem o blaho mesta a venujete tomu svoj voľný čas (čo, samozrejme, neznižuje […]