Obzor seniorov

Schopnosť pochopenia

Spolucítenie, poznávanie, pochopenie: to sú tri stupne k ozajstnej ľudskosti. Pochopenie človeka človekom je skutočne až záverečným výsledkom predchádzajúceho vedomého úsilia porozumieť tomu najzákladnejšiemu v ľudskej bytosti. Je to hľadanie a nachádzanie jedinečného vo všeľudskom princípe, ktorým je […]

Obzor seniorov

Obrazy z iného sveta

Na SZŠ nás učila slovenčinu a latinčinu pani profesorka Elena Hatalová. Bola to veľmi vzdelaná dáma, ktorá študovala na univerzite Sorbonna v Paríži. Chodievala som aj k nim domov, občas mi rozprávala svoje zážitky. Pri spomienke na ňu […]

Obzor seniorov

Posudzujeme pojmy správne?

„Odpusť, Bože, pýchu všetkým, ktorí sú dokonalí! Neuvádzaj nás do pokušenia takých hriešnych myšlienok, že si si nás vyvolil, že Ti dobre slúžime ako Tvoji vyznávači a Tvoji obrancovia! Radšej nás veď po cestách pochybovania a po […]

Obzor seniorov

Čomu nás učia husi?

Mala som pätnásť, keď som pre chorobu celý rok nechodila do školy. Čas som trávievala väčšinou na pažiti, pásla som husi. Ich správanie ma často tak prekvapilo, že by to človek, pyšný na svoj intelekt, […]

Obzor seniorov

Pokoj

V súčasných dňoch, keď máme obmedzené vonkajšie obzory, otvára sa nám príležitosť nahliadnuť do našich vnútorných priestorov, ktoré sme nie vlastnou vinou zanedbávali pre nedostatok času, únavu všedných dní naprataných starosťami o vonkajšie životné potreby. Nastal […]

Obzor seniorov

Svetlá v temnotách

S rastúcou tichou radosťou sledujeme ako sa nám opäť po sekundách začínajú krátiť noci a pribúda svetla. Áno, podvedome aj vedome túžime po svetle. Cestúvala som skorým autobusom do práce a v temnote zimných rán som si […]

Obzor seniorov

Láska je energia

Vo vianočnom čarujúcom čase väčšina ľudí v sebe zaznamenáva zvláštny pocit, ktorý označujeme ako sviatočný – a pre ktorý Vianoce aj dostali prívlastok „sviatky lásky“. Dovoľujeme si prepych zvýšeného duchovného života, ako naznačila aj novembrová […]

Obzor seniorov

Energia lásky

Musíme sa učiť myslieť iným spôsobom! Už dlho pociťujeme, že celý náš ľudský priestor sa stáva stále akoby hustejší, nabitý, nedýchateľný. A to v rovnakej miere priestor fyzikálny – aj duševný. Akoby sme naplnili istú […]

Obzor seniorov

Zvládneme to?

Priznajme si, že často sme znechutení, takmer náchylní pripustiť, že v modernom svete na strávenie každodenných informácií o výčinoch teroristov a katastrofách rozličného druhu je treba mať iný žalúdok. Azda je takéto deziluzívne poddávanie sa […]

Obzor seniorov

Krásna spomienka

Od útleho detstva ma vinohrady priťahovali ako magnet. Možno aj preto, že vinohrad vlastnili aj moji rodičia. V tom nádhernom prostredí som sa vždy cítil príjemne, a tak som sa jedného slnečného dňa päťdesiatych rokov minulého storočia […]