Obzor seniorov

Čo nám chýba?

Kam kráčame? K poznaniu alebo k planéte opíc? Stále rastie spoločenstvo nepokojných ľudí, ktorí vo svete rozkývaných hodnôt hľadajú svoj grál. Je to spoločenstvo ľudí premýšľajúcich, znepokojujúcich sa otázkami zmyslu ľudskej existencie – a, pochopiteľne, predovšetkým svojej […]

Obzor seniorov

Priateľ, ktorý má tisíc rúk

Stromy sú pre mnohých z nás nesporne viac ako len veľké rastliny. Niektoré stoja nepovšimnuté a nenápadné, pričom tak ako pre nás nemusia znamenať mnoho, pre iného majú veľký význam. Na výzvu „Strom môjho života“ nám dnes […]

Obzor seniorov

Zachováme dedičstvo otcov?

Vždy, keď sa ponorím do Proglasu Konštantína Filozofa, ktorý vznikol pred viac ako tisícročím, po príchode Byzantskej misie na naše územie, a bol adresovaný našim predkom, vždy a s rovnakou intenzitou ma oslovujú verše: Ktorí však nepriateľa nemilujete, […]

Obzor seniorov

Sila trpezlivosti

Vyššie, ďalej, rýchlejšie! Samozrejme, nič nenamietam proti olympijským hrám a tomuto ich heslu, veď sa zrodili z ušľachtilých pohnútok. Avšak v našom živote mi chýba duchovná protiváha fyzického merania síl na olympijských štadiónoch. Antickí Gréci, inštinktívne túžiaci po […]

Obzor seniorov

Zlatá ruža

Keď sa vojak Jean Chamet po zranení vracal z Mexika domov do Francúzska, píše Konstantin Paustovskij v poviedke Vzácny prach, poveril ho veliteľ pluku, aby zobral so sebou aj jeho malú dcérku Suzanne a zaviedol […]

Obzor seniorov

Čo nám chýba?

Podľa celoeurópskeho prieskumu máme najnižšie národné vedomie. Zistenie skutočne alarmujúce, ak sa chceme presadiť v Európskej únii po boku iných národov ako rovný s rovným. Možno prísť o všetko – avšak nie o ľudskú dôstojnosť! A tá má […]

Obzor seniorov

Čo je prvotné?

Socialistickí „filozofi“ presadzovali poučku, že základnou otázkou filozofie je riešenie, čo je prvotné: idea alebo hmota. Jedinou správnou odpoveďou z ich pohľadu bola pochopiteľne hmota. Osobne si však dovolím tvrdiť, že základnou otázkou filozofie bolo ako […]

Obzor seniorov

Človek v obraze ruže

Naše myšlienky a túžby sú sústavne vystavené konfrontácii s udalosťami každodenného života, s povinnosťami a rôznymi nepríjemnosťami, vyplývajúcimi z nevyhnutnosti starať sa o udržiavanie svojej „hmoty“. Z toho vyplývajú aj naše trápenia, kompromisy, rezignácie, porážky. […]

Obzor seniorov

Základná otázka bytia

Existujú univerzálne otázky, ktoré znepokojujú človeka od čias, keď si začal uvedomovať svoje miesto na tejto planéte a v kozme. Medzi ne patrí najmä otázka ako sa vyrovnať s faktom smrteľnosti, otázka poslania ľudskej činnosti […]

Obzor seniorov

Návrat k hodnote slova

Hoci sa blížia sviatky pokoja a mieru, ja som strašne, až zo stredu srdca nasrdená. Pretože bezradná a bezmocná: Závratná inflácia slov, rozkrútená celosvetovým znehodnotením základných ľudských hodnôt. Ako v kráľovstve krivých zrkadiel sa dobro považuje za […]