Myslíte, že Skalica má dostatok vody?
Myslíte, že Skalica má dostatok vody?

Viete, odkiaľ je voda, ktorá u vás doma tečie z kohútika?
Viete, odkiaľ je voda, ktorá u vás doma tečie z kohútika?

Ste spokojný/á s kvalitou vody v Skalici?
Ste spokojný/á s kvalitou vody v Skalici?

Šetríte vodou?
Šetríte vodou?

Myslíte si, že je skutočne treba vodou šetriť?
Myslíte si, že je skutočne treba vodou šetriť?


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/0/8/08c3cb86-20db-4fcf-a766-852c9c7d85e0/skalickyobzor.sk/web/cms/wp-content/plugins/poll-wp/includes/class-ts_poll-function.php on line 2433

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/0/8/08c3cb86-20db-4fcf-a766-852c9c7d85e0/skalickyobzor.sk/web/cms/wp-content/plugins/poll-wp/public/partials/tsp-content-display.php on line 17

Uvítali by ste v Skalici možnosť školení s obsahom „Ako si technicky zabezpečiť kontrolu nad prístupom detí k internetu a všetkým zariadeniam“?
Uvítali by ste v Skalici možnosť školení s obsahom „Ako si technicky zabezpečiť kontrolu nad prístupom detí k internetu a všetkým zariadeniam“?

V Skalici je 14 prevádzok, ktorých sa zákon o hazardných hrách týka. Je to podľa vás veľa alebo málo?
V Skalici je 14 prevádzok, ktorých sa zákon o hazardných hrách týka. Je to podľa vás veľa alebo málo?


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/0/8/08c3cb86-20db-4fcf-a766-852c9c7d85e0/skalickyobzor.sk/web/cms/wp-content/plugins/poll-wp/includes/class-ts_poll-function.php on line 2433

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/0/8/08c3cb86-20db-4fcf-a766-852c9c7d85e0/skalickyobzor.sk/web/cms/wp-content/plugins/poll-wp/public/partials/tsp-content-display.php on line 17

Myslíte si, že je potrebné všeobecné záväzné nariadenie, ktorým by mesto Skalica regulovalo hazardné hry na svojom území?
Myslíte si, že je potrebné všeobecné záväzné nariadenie, ktorým by mesto Skalica regulovalo hazardné hry na svojom území?

Myslíte si, že je dôležité, aby mali poslanci základné znalosti z chodu samosprávy a záväzných predpisov?
Myslíte si, že je dôležité, aby mali poslanci základné znalosti z chodu samosprávy a záväzných predpisov?

Myslite si, že majú poslanci dostatočné znalosti na riadenie mesta?
Myslite si, že majú poslanci dostatočné znalosti na riadenie mesta?

Myslite si, že je dôležité, aby mali občania základné znalosti z chodu samosprávy a záväzných predpisov?
Myslite si, že je dôležité, aby mali občania základné znalosti z chodu samosprávy a záväzných predpisov?

Myslíte si, že majú občania dostatočné znalosti pre pomoc poslancom a ich kontrolu?
Myslíte si, že majú občania dostatočné znalosti pre pomoc poslancom a ich kontrolu?

Stará sa mesto Skalica dostatočne o bezdomovcov?
Stará sa mesto Skalica dostatočne o bezdomovcov?

Pomáhate bezdomovcom?
Pomáhate bezdomovcom?

Súhlasíte, aby sa ako prvá vybudovala „D3-Vážnická cesta – severný obchvat Skalice“ ešte pred „prípojkou D2“?
Súhlasíte, aby sa ako prvá vybudovala „D3-Vážnická cesta – severný obchvat Skalice“ ešte pred „prípojkou D2“?

Potrebuje Skalica multifunkčnú športovú halu?
Potrebuje Skalica multifunkčnú športovú halu?

Koľko volebných obvodov v Skalici preferujete?