Skalické ulice

Skalické ulice – Rastislavova

Rastislav, tiež Rastic (* cca 820/?/ – † 870 v Bavorsku) bol druhé veľkomoravské staroslovenské knieža (846 – 870), ktoré je v historických textoch titulované ako rex – kráľ, regulus, alebo kňaz – knieža. Na trón ho […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Ľudovíta Nováka

Akademik, univerzitný profesor PhDr. Ľudovít Novák, DrSc. ( ⃰ 15. 10.1908, Skalica – † 27. 9. 1992, Ľubochňa), jeden z najväčších mysliteľov svojej doby, patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej teoretickej jazykovedy, ktorá dovtedy iba živorila […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Jozefa Šátka

Dr. Jozef Šátek ( ⃰⃰ 10. 2. 1910, Skalica – †25. 2. 1978, Bratislava), katolícky kňaz, pedagóg, profesor, historik, hudobník a spevák, sa narodil v chudobnej roľníckej rodine Jána a Terézie Šátkovcov (rodenej Zelenkovej). Otec […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Bernolákova

Anton Bernolák (*3. október 1762, Slanica na Orave – † 15. január 1813, Nové Zámky), slovenský rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov katolíckeho prúdu slovenského národného obrodenia. Bernolákovo Slovenské […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Jurkovičova

Dušan Samuel Jurkovič (* 23. augusta 1868, Turá Lúka – † 21. decembra 1947, Bratislava, pochovaný v Brezovej pod Bradlom), jeden z najvýznamnejších slovenských architektov, dizajnérov a etnografov, prvý slovenský národný umelec (1946), nositeľ čestného doktorátu, vnuk Samuela […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Blahova

Dr. Pavel Blaho (* 25. marec 1867, Skalica – † 29. november 1927, Bratislava), lekár, publicista, politik a národný buditeľ, syn zámožného skalického roľníka z Potočnej ulice (na dome má tabuľu), patril koncom 19. a […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Štúrova

Ľudovít Štúr ( ⃰⃰ 28. 10. 1815, Uhrovec – † 12. 1. 1856, Modra), národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg, patrí medzi ikony slovenských národných dejín. O jeho […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Clementisova

Vladimír Clementis (*20. september 1902, Tisovec, – †3. december 1952, Praha), slovenský politik, právnik, advokát, spisovateľ a prekladateľ, má hlboké rodinné väzby na Skalicu. Jeho otec Ľudovít, skalický rodák, neskôr učiteľ na jedinej slovenskej škole v Tisovci […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Jána Ďuroviča

ThDr. Ján Ďurovič (* 30. 8. 1894, Lehota nad Rimavicou – † 26. 11. 1955, Skalica), evanjelický kňaz (od roku 1925 až do smrti pôsobiaci v Skalici), literárny vedec, historik a univerzitný profesor, sa v […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Františka Buchtu

JUDr. František Buchta (⃰ 15. februára 1915, Skalica – † 16. júna 1984, Hurbanovo; vo februári sme si pripomenuli jeho 105. nedožité narodeniny), filológ, právnik, pedagóg, esejista a všestranný vzdelanec, sa narodil v skalickej chudobnej roľníckej rodine Jozefa […]