Skalické ulice

Skalické ulice – Teslíkova

Jozef Teslík (*24. 2. 1868, Brno – †2. 4. 1928, Skalica), majiteľ tlačiarne v Skalici, pokračovateľ v škarniclovskej tradícii, kníhkupec, vydavateľ, nakladateľ, redaktor, predprevratový národný buditeľ, spolupracovník, podporovateľ a blízky priateľ Dr. Pavla Blaha, tlačiar Spolku sv. Vojtecha, […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Pľjušťova

Viktor Savič Pľjušť (*24. 11. 1913, Krym – †11./16. 4. 1945, Skalica, okolie Strážnice), podplukovník Červenej armády, spojovací dôstojník vo funkcii zástupcu náčelníka spojovacieho oddielu 53. armády 2. ukrajinského frontu, sa zúčastnil na oslobodzovaní Skalice […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Marešova

Karel Mareš (*19. 8. 1875, Česko – †27. 7. 1948, Skalica), starosta mesta Skalica, profesor na skalickom gymnáziu, organizátor spoločenského, hospodárskeho, kultúrneho a športového života v našom meste, sa zaslúžil v prvej polovici 20. storočia o výrazné zveľadenie Skalice. […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Šebestova

V dnešnom príspevku, na rozdiel od všetkých predchádzajúcich, nepredstavíme pre nedostatok informácií osobu, po ktorej je ulica pomenovaná, skôr sa spolu s čitateľmi pokúsime pátrať po tom, kto to bol pán Šebesta a ako prišlo k samotnému pomenovaniu ulice. […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Jožu Uprku

Joža Uprka (*25. október 1861, Kněždub – †12. január 1940, Hroznová Lhota), český maliar a grafik, predstaviteľ romantického historizmu a secesného dekorativizmu, inšpirovaného najmä rodným Moravským Slováckom, mal ku Skalici vždy blízko, hoci jeho spomienka […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Cubínkova

Jozef Emanuel Cubínek (*14. 5. 1913, Oravská Polhora – †30. 12. 1965, Svätý Jur), profesor náboženstva a latinčiny na gymnáziu v Skalici (1939 – 1946), profesor na františkánskom gymnáziu v Malackách (1946 – 1950), farár v Skalici (1951 – 1960) a vo […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Svätoplukova

Svätopluk (okolo r. 830 – 894) bol od päťdesiatych rokov 9. storočia kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva a Rastislavovým spoluvládcom a od roku 871 do roku 894 tretím a najvýznamnejším panovníkom, kráľom Veľkej Moravy. Pochádzal z rodu Mojmírovcov. Bol synovcom kniežaťa Rastislava. Keď Svätopluk roku 870 odtrhol územie Nitrianska od Rastislavovej ríše, Rastislav ho […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Imricha Karvaša

Prof. JUDr. Imrich Karvaš (*25. február 1903, Varšany, dnes Kalinčiakovo – †20. február 1981, Bratislava), slovenský národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg, guvernér prvej Slovenskej národnej banky, autor výnimočných monografií a nadčasových myšlienok, bol nepochybne najvýznamnejšou osobnosťou ekonomickej vedy a národohospodárskej politiky Slovenska v období tridsiatych a štyridsiatych rokov minulého […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Šrobárova

Prof. MUDr. Vavro Šrobár (*9. august 1867, Lisková – †6. december 1950, Olomouc), slovenský lekár a politik, patrí k významným osobnostiam nášho politického a spoločensko-kultúrneho života na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia. […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Štefana Janšáka

Dr. h. c. Ing. Štefan Janšák (*14. september 1886, Osuské, Záhorie – †8. apríl 1972, Bratislava), slovenský archeológ, diplomat, stavebný odborník a spisovateľ s mnohostrannými záujmami, pochádzal z remeselnícko-roľníckej rodiny s úzkymi kultúrnymi a jazykovými […]