Skalické ulice

Skalické ulice – Šrobárova

Prof. MUDr. Vavro Šrobár (*9. august 1867, Lisková – †6. december 1950, Olomouc), slovenský lekár a politik, patrí k významným osobnostiam nášho politického a spoločensko-kultúrneho života na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia. […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Štefana Janšáka

Dr. h. c. Ing. Štefan Janšák (*14. september 1886, Osuské, Záhorie – †8. apríl 1972, Bratislava), slovenský archeológ, diplomat, stavebný odborník a spisovateľ s mnohostrannými záujmami, pochádzal z remeselnícko-roľníckej rodiny s úzkymi kultúrnymi a jazykovými […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Antona Srholca

Dr. h. c. Anton Srholec (*12. jún 1929, Skalica – †7. január 2016, Bratislava), slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ, charitatívny pracovník, filantrop, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra Resoty, nositeľ prezidentského vyznamenania – Radu Ľudovíta Štúra II. […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Pribinova

Pribina, tiež Priwina, Priuuina (* okolo roku 800 – † 861) bol vládcom Nitrianskeho kniežatstva v tridsiatych rokoch 9. storočia a prvým historicky známym kniežaťom starých Slovákov – predkov dnešných Slovákov. Jazykovedci považujú jeho meno […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Rastislavova

Rastislav, tiež Rastic (* cca 820/?/ – † 870 v Bavorsku) bol druhé veľkomoravské staroslovenské knieža (846 – 870), ktoré je v historických textoch titulované ako rex – kráľ, regulus, alebo kňaz – knieža. Na trón ho […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Ľudovíta Nováka

Akademik, univerzitný profesor PhDr. Ľudovít Novák, DrSc. ( ⃰ 15. 10.1908, Skalica – † 27. 9. 1992, Ľubochňa), jeden z najväčších mysliteľov svojej doby, patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej teoretickej jazykovedy, ktorá dovtedy iba živorila […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Jozefa Šátka

Dr. Jozef Šátek ( ⃰⃰ 10. 2. 1910, Skalica – †25. 2. 1978, Bratislava), katolícky kňaz, pedagóg, profesor, historik, hudobník a spevák, sa narodil v chudobnej roľníckej rodine Jána a Terézie Šátkovcov (rodenej Zelenkovej). Otec […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Bernolákova

Anton Bernolák (*3. október 1762, Slanica na Orave – † 15. január 1813, Nové Zámky), slovenský rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov katolíckeho prúdu slovenského národného obrodenia. Bernolákovo Slovenské […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Jurkovičova

Dušan Samuel Jurkovič (* 23. augusta 1868, Turá Lúka – † 21. decembra 1947, Bratislava, pochovaný v Brezovej pod Bradlom), jeden z najvýznamnejších slovenských architektov, dizajnérov a etnografov, prvý slovenský národný umelec (1946), nositeľ čestného doktorátu, vnuk Samuela […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Blahova

Dr. Pavel Blaho (* 25. marec 1867, Skalica – † 29. november 1927, Bratislava), lekár, publicista, politik a národný buditeľ, syn zámožného skalického roľníka z Potočnej ulice (na dome má tabuľu), patril koncom 19. a […]