Skalické ulice

Skalické ulice – Bernolákova

Anton Bernolák (*3. október 1762, Slanica na Orave – † 15. január 1813, Nové Zámky), slovenský rímskokatolícky kňaz, šľachtic a jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov katolíckeho prúdu slovenského národného obrodenia. Bernolákovo Slovenské […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Jurkovičova

Dušan Samuel Jurkovič (* 23. augusta 1868, Turá Lúka – † 21. decembra 1947, Bratislava, pochovaný v Brezovej pod Bradlom), jeden z najvýznamnejších slovenských architektov, dizajnérov a etnografov, prvý slovenský národný umelec (1946), nositeľ čestného doktorátu, vnuk Samuela […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Blahova

Dr. Pavel Blaho (* 25. marec 1867, Skalica – † 29. november 1927, Bratislava), lekár, publicista, politik a národný buditeľ, syn zámožného skalického roľníka z Potočnej ulice (na dome má tabuľu), patril koncom 19. a […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Štúrova

Ľudovít Štúr ( ⃰⃰ 28. 10. 1815, Uhrovec – † 12. 1. 1856, Modra), národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg, patrí medzi ikony slovenských národných dejín. O jeho […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Clementisova

Vladimír Clementis (*20. september 1902, Tisovec, – †3. december 1952, Praha), slovenský politik, právnik, advokát, spisovateľ a prekladateľ, má hlboké rodinné väzby na Skalicu. Jeho otec Ľudovít, skalický rodák, neskôr učiteľ na jedinej slovenskej škole v Tisovci […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Jána Ďuroviča

ThDr. Ján Ďurovič (* 30. 8. 1894, Lehota nad Rimavicou – † 26. 11. 1955, Skalica), evanjelický kňaz (od roku 1925 až do smrti pôsobiaci v Skalici), literárny vedec, historik a univerzitný profesor, sa v […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Františka Buchtu

JUDr. František Buchta (⃰ 15. februára 1915, Skalica – † 16. júna 1984, Hurbanovo; vo februári sme si pripomenuli jeho 105. nedožité narodeniny), filológ, právnik, pedagóg, esejista a všestranný vzdelanec, sa narodil v skalickej chudobnej roľníckej rodine Jozefa […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Ľudovíta Valacha

Prof. MUDr. Ľudovít Valach (* 18. marec 1893, Skalica – † 1. máj 1941, Bratislava), významný slovenský lekár, röntgenológ, zakladateľ rádiológie na Slovensku, sa narodil sa 18. marca 1893 v Skalici v rodine krčmára Ľudovíta […]

Skalické ulice

Skalické ulice – J. M. Hurbana

Jozef Ľudovít Miloslav Hurban (* 19. marec 1817, Beckov – † 21. február 1888, Hlboké) bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Boorova

Michal Boor (* 25. 9. 1837, Vrbové – 17. 3. 1891, Skalica), evanjelický kňaz, kultúrny dejateľ, redaktor a vydavateľ časopisu Korouhev na Sione, pochádzal z rozvetvenej a o národ zaslúžilej rodiny Boorovcov, s koreňmi na vrbovských kopaniciach u Horných Boorov. Študoval […]