Skalické ulice

Skalické ulice – Ružová

Skalické ulice neboli v dávnejšej minulosti spevnené, povestný vietor na nich ustavične rozvíroval prach, resp. slniečko vysúšalo blato. Prirodzene, obyvatelia mesta boli povinní ulice čistiť, vyvážať nečistoty a smeti, nesmeli na nich skladovať drevo, dokonca museli […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Kráľovská

Kráľovská ulica nesie vo svojom historickom vienku viacero názvov – Klassterna ulicza, Ulicza k rinku welikemu, v druhej polovici 20. storočia sa volala Švermova (podľa komunistického politika a hrdinu SNP Jana Švermu). V minulosti jej […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Zory Viestovej

PhDr. Zora Viestová ( ⃰ 20. 3. 1920 Bratislava – †18. 10. 2002 Skalica), pedagogička, historička a archivárka, sa výrazne zaslúžila o poznávanie dejín Skalice a okolia. Maturovala na Dievčenskom gymnáziu v Bratislave (1938), v […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Teslíkova

Jozef Teslík (*24. 2. 1868, Brno – †2. 4. 1928, Skalica), majiteľ tlačiarne v Skalici, pokračovateľ v škarniclovskej tradícii, kníhkupec, vydavateľ, nakladateľ, redaktor, predprevratový národný buditeľ, spolupracovník, podporovateľ a blízky priateľ Dr. Pavla Blaha, tlačiar Spolku sv. Vojtecha, […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Pľjušťova

Viktor Savič Pľjušť (*24. 11. 1913, Krym – †11./16. 4. 1945, Skalica, okolie Strážnice), podplukovník Červenej armády, spojovací dôstojník vo funkcii zástupcu náčelníka spojovacieho oddielu 53. armády 2. ukrajinského frontu, sa zúčastnil na oslobodzovaní Skalice […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Marešova

Karel Mareš (*19. 8. 1875, Česko – †27. 7. 1948, Skalica), starosta mesta Skalica, profesor na skalickom gymnáziu, organizátor spoločenského, hospodárskeho, kultúrneho a športového života v našom meste, sa zaslúžil v prvej polovici 20. storočia o výrazné zveľadenie Skalice. […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Šebestova

V dnešnom príspevku, na rozdiel od všetkých predchádzajúcich, nepredstavíme pre nedostatok informácií osobu, po ktorej je ulica pomenovaná, skôr sa spolu s čitateľmi pokúsime pátrať po tom, kto to bol pán Šebesta a ako prišlo k samotnému pomenovaniu ulice. […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Jožu Uprku

Joža Uprka (*25. október 1861, Kněždub – †12. január 1940, Hroznová Lhota), český maliar a grafik, predstaviteľ romantického historizmu a secesného dekorativizmu, inšpirovaného najmä rodným Moravským Slováckom, mal ku Skalici vždy blízko, hoci jeho spomienka […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Cubínkova

Jozef Emanuel Cubínek (*14. 5. 1913, Oravská Polhora – †30. 12. 1965, Svätý Jur), profesor náboženstva a latinčiny na gymnáziu v Skalici (1939 – 1946), profesor na františkánskom gymnáziu v Malackách (1946 – 1950), farár v Skalici (1951 – 1960) a vo […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Svätoplukova

Svätopluk (okolo r. 830 – 894) bol od päťdesiatych rokov 9. storočia kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva a Rastislavovým spoluvládcom a od roku 871 do roku 894 tretím a najvýznamnejším panovníkom, kráľom Veľkej Moravy. Pochádzal z rodu Mojmírovcov. Bol synovcom kniežaťa Rastislava. Keď Svätopluk roku 870 odtrhol územie Nitrianska od Rastislavovej ríše, Rastislav ho […]