Já su ze Skalice

Skalické ulice – Clementisova

Vladimír Clementis (*20. september 1902, Tisovec, – †3. december 1952, Praha), slovenský politik, právnik, advokát, spisovateľ a prekladateľ, má hlboké rodinné väzby na Skalicu. Jeho otec Ľudovít, skalický rodák, neskôr učiteľ na jedinej slovenskej škole v Tisovci […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – Jána Ďuroviča

ThDr. Ján Ďurovič (* 30. 8. 1894, Lehota nad Rimavicou – † 26. 11. 1955, Skalica), evanjelický kňaz (od roku 1925 až do smrti pôsobiaci v Skalici), literárny vedec, historik a univerzitný profesor, sa v […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – Františka Buchtu

JUDr. František Buchta (⃰ 15. februára 1915, Skalica – † 16. júna 1984, Hurbanovo; vo februári sme si pripomenuli jeho 105. nedožité narodeniny), filológ, právnik, pedagóg, esejista a všestranný vzdelanec, sa narodil v skalickej chudobnej roľníckej rodine Jozefa […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – Ľudovíta Valacha

Prof. MUDr. Ľudovít Valach (* 18. marec 1893, Skalica – † 1. máj 1941, Bratislava), významný slovenský lekár, röntgenológ, zakladateľ rádiológie na Slovensku, sa narodil sa 18. marca 1893 v Skalici v rodine krčmára Ľudovíta […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – J. M. Hurbana

Jozef Ľudovít Miloslav Hurban (* 19. marec 1817, Beckov – † 21. február 1888, Hlboké) bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – Boorova

Michal Boor (* 25. 9. 1837, Vrbové – 17. 3. 1891, Skalica), evanjelický kňaz, kultúrny dejateľ, redaktor a vydavateľ časopisu Korouhev na Sione, pochádzal z rozvetvenej a o národ zaslúžilej rodiny Boorovcov, s koreňmi na vrbovských kopaniciach u Horných Boorov. Študoval […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – Doležalova

V januári sme si pripomenuli 320. výročie narodenia Pavla Doležala (* 20. január 1700, Skalica – † 29. november 1778, Vyšná Boca) významného Skaličana, slovenského jazykovedca, autora prvej slovenskej gramatiky, pedagóga, prekladateľa a evanjelického farára. Keďže pochádzal […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – Bunčákova

Doc. PhDr. Pavel Bunčák (4. 3. 1915, Skalica – 5. 1. 2000, Bratislava), ktorého 20. výročie úmrtia sme si pripomenuli v minulých dňoch a 105. výročie narodenia si pripomenieme v marci, patrí k významným slovenským nadrealistickým básnikom, literárnym vedcom, […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – Nešporova

Mirko Nešpor (* 28. 9. 1924, Skalica – †17. 12. 1944, Bratislava) bol antifašista, účastník a hrdina Slovenského národného povstania, ktorého 75. výročie úmrtia si v tomto období pripomíname. Narodil sa ako jedno z piatich detí Antona Nešpora […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – Čulenova

Martin Čulen (31. 5. 1823, Brodské – 23. 1. 1894, Čaka), katolícky kňaz, pedagóg a organizátor slovenského školstva, odišiel po skončení gymnaziálnych štúdií v Skalici na štúdiá do viedenského Pázmánea, kde zorganizoval medzi slovenskými bohoslovcami […]