Skalické ulice

Skalické ulice – staré cesty mestom

NÁMESTIE SLOBODY Skalické Námestie slobody, v minulosti nazývané Weliky rynk, sa vyznačuje v rámci Slovenska neobvyklým trojuholníkovitým tvarom. Vybiehajú z neho ulice Kráľovská, Komenského, Škarniclovská a Štefánikova. Spolu s Potočnou ulicou išlo a ešte vždy ide […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Podhradie

Názov ulice Podhradie (v minulosti Podhradisstkem, či jednoducho Na Hradissczku) možno odvodiť od dvoch základných znakov – archeologicky podloženého hradu (hradiska) a od mestských hradieb. Tradícia situuje skalický hrad na miesto terajšej kalvárie. Datuje sa do 12. […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Potočná

Potočná ulica bola v celom historickom oblúku najdlhšou ulicou Skalice (ak nie je ešte stále najdlhšou) – jej počiatky siahajú s najväčšou pravdepodobnosťou do 14. až 15. storočia. Pôvodné Rzytopasy – Ritterpas (Řitopas) zaberali oproti […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Ružová

Skalické ulice neboli v dávnejšej minulosti spevnené, povestný vietor na nich ustavične rozvíroval prach, resp. slniečko vysúšalo blato. Prirodzene, obyvatelia mesta boli povinní ulice čistiť, vyvážať nečistoty a smeti, nesmeli na nich skladovať drevo, dokonca museli […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Kráľovská

Kráľovská ulica nesie vo svojom historickom vienku viacero názvov – Klassterna ulicza, Ulicza k rinku welikemu, v druhej polovici 20. storočia sa volala Švermova (podľa komunistického politika a hrdinu SNP Jana Švermu). V minulosti jej […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Zory Viestovej

PhDr. Zora Viestová ( ⃰ 20. 3. 1920 Bratislava – †18. 10. 2002 Skalica), pedagogička, historička a archivárka, sa výrazne zaslúžila o poznávanie dejín Skalice a okolia. Maturovala na Dievčenskom gymnáziu v Bratislave (1938), v […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Teslíkova

Jozef Teslík (*24. 2. 1868, Brno – †2. 4. 1928, Skalica), majiteľ tlačiarne v Skalici, pokračovateľ v škarniclovskej tradícii, kníhkupec, vydavateľ, nakladateľ, redaktor, predprevratový národný buditeľ, spolupracovník, podporovateľ a blízky priateľ Dr. Pavla Blaha, tlačiar Spolku sv. Vojtecha, […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Pľjušťova

Viktor Savič Pľjušť (*24. 11. 1913, Krym – †11./16. 4. 1945, Skalica, okolie Strážnice), podplukovník Červenej armády, spojovací dôstojník vo funkcii zástupcu náčelníka spojovacieho oddielu 53. armády 2. ukrajinského frontu, sa zúčastnil na oslobodzovaní Skalice […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Marešova

Karel Mareš (*19. 8. 1875, Česko – †27. 7. 1948, Skalica), starosta mesta Skalica, profesor na skalickom gymnáziu, organizátor spoločenského, hospodárskeho, kultúrneho a športového života v našom meste, sa zaslúžil v prvej polovici 20. storočia o výrazné zveľadenie Skalice. […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Šebestova

V dnešnom príspevku, na rozdiel od všetkých predchádzajúcich, nepredstavíme pre nedostatok informácií osobu, po ktorej je ulica pomenovaná, skôr sa spolu s čitateľmi pokúsime pátrať po tom, kto to bol pán Šebesta a ako prišlo k samotnému pomenovaniu ulice. […]