Hlavná téma

Klub výtvarníkov v Skalici oslavuje 45-ku

Aktuálne v mesiaci, kedy vychádza toto číslo Skalického Obzoru, presnejšie 9. septembra 2022, bola slávnostne otvorená XXIII. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici. V celej rade výstav je výnimočná, okrem nových vystavených diel, predovšetkým tým, […]

Kultúra a umenie

Fine

Doznieva v tichu krásny koncert – a opäť bude všetko nemé. Umĺknu túžby, stíchne bolesť … Možno nám ešte dušu zavše osloví tesklivý motív molový – a potom zabudneme.

Já su ze Skalice

Vinobraňí…

Od jara ubjehlo pár mjesícú, aňi sme sa nenadáli, prešlo leto a je tu podzim. Pomáli začínajú žňa vinohradňíkú. No velice lachko sa to poví, ale co to bilo roboti, starosťí a obavi, jak to bude. Najaro […]

Já su ze Skalice

Ferenc Buchta – duša Skalice

Práve v tomto čísle Skalického Obzoru prišlo v seriáli o pôvode a nositeľoch priezvisk na meno Buchta. Pre väčšinu Skaličanov, predovšetkým pamätníkov sa toto priezvisko automaticky spojí s menom Ferenc. Ferenc Buchta bol jednou z najznámejších postáv skalického života a zosobnením miestnych […]

Toto sa nás týka

Židovská obec v Skalickej histórii

Osídlenie Skalice židovským obyvateľstvom sa datuje od neskorého stredoveku. Existencia náboženskej obce je doložená už v 14. storočí a niekoľko židovských obchodníkov sa spomína v listinách z roku 1406. V roku 1453 prepukli v meste […]

Toto sa nás týka

Ferdinand Dúbravský o židovskej obci v Skalici

Ferdinand Dúbravský (8. septembra 1850 Borský Jur – 19. júna 1926 Modra) bol spisovateľ, redaktor, učiteľ, prispieval takmer do všetkých slovenských a viacerých moravských novín, časopisov a kalendárov, knižne vydal vyše 40 titulov. Študoval na […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Potočná

Potočná ulica bola v celom historickom oblúku najdlhšou ulicou Skalice (ak nie je ešte stále najdlhšou) – jej počiatky siahajú s najväčšou pravdepodobnosťou do 14. až 15. storočia. Pôvodné Rzytopasy – Ritterpas (Řitopas) zaberali oproti […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Ako všetci vieme, v októbri tohto roku končí ďalšie volebné obdobie. To prináša terajšiemu zastupiteľstvu i poslednú možnosť využiť na svoje vyjadrenia priestor aj v Obzore. A práve toho sa týkajú aj naše otázky: 1. Ako hodnotíte zo svojho […]