Kultúra a umenie

Za piesňou

Duša mi prahne túžbou po plavbe – za piesňou v diaľke, s hlbokými tónmi. Zatiaľ len dážď mi vyťukáva na dlažbe svoj plachý rytmus monotónny. Zanechať všetko dnešné, budúce, vypustiť von, čo tajila som v skrýši. Jej rytmus […]

Kultúra a umenie

Povesť

Vraj za dávnych čias kráčal si, Pane, po Záhorí … Kto však zazrel jas spod Tvojich rias? O tom už povesť nehovorí. Ty možno sial si raž do pieskov a sadil borovice, ustanovil diaľ, radosť i žiaľ a nad […]

Kultúra a umenie

Stesk

Rýchliky, prečo sa do noci ženiete? Za kým sa vám tak cnie v temnotách bez svetiel? Za kým len? Nemá tma všade je rovnaká. Na žiadnej stanici nikto ma nečaká.

Kultúra a umenie

Bezo mňa?

Do vlajúcich vlasov a na ramienka brezy zleteli oddýchnuť si hviezdy cez veterné diale, nebu a Zeme na pomedzí. Sestričky, vezmete ma so sebou, keď pôjdete zas ďalej po dlhej zimnej Božej magistrále?

Kultúra a umenie

Štedrý deň

Zo sivej čriedy skraja oblohy vybehli k stredu biele baránky, tak nízko, že im takmer vidno na nohy, tak nízko, že mi takmer vbehli do bránky. Bielo a modro na nebi, bielo a modro vo mne tiež. Duša […]

Kultúra a umenie

Tíšava

Už doznievajú zvony za agátmi, za vinohradmi, krovím, za riekou, za húšťou briezok, borom – kdesi ďaleko už doznievajú zvony za dažďa a za tmy. Dotĺka srdce zvonov unavených. Dotĺklo srdce zvonov, už len nemo je […]

Kultúra a umenie

Terasa

Tichý šum rozhovorov hostí, v pohároch vonia zlatý liek z liečivých siedmich byliniek a ja mám pocit úplnosti. Tichý šum prúdov v tepnách mesta, vietor k nám nosí lupene z ryšavých záhrad jesene a vo mne spieva sladká siesta. Belasý mier sa […]

Kultúra a umenie

Cesta

Za oknom prelieta krajina Záhoria – kadere borovíc s nitkami striebra briez; od tŕstia vo vetre beží dážď cez polia, cez piesky k jelšinám, tam ho už čaká les … Nezamením ťa za iné, ty krása drsná, […]

Kultúra a umenie

Rozmarná pesnička

Keby som vedela, že na mňa myslievaš, nič ma tu nezdrží: ani hmla, ani dážď, prebehnem cez bory piesčitým chodníkom, ak túžiš po mne len – a viac už po nikom. Ak ti však nechýbam – […]