Múdrosť

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Kdo zmúdrí z ľudskéj boľesťi, je múdrí,
a pokoj je v ňom stály hosť.
A jeho sprievodkyne sú tri:
statočnosť, cnosť a láskavosť.
Hoci ich chráni v svojom vnútri,
pre všekých je v ňom miesta dosť.
Kdo zmúdrí z ľudskéj boľesťi, je múdrí
a pokoj je v ňom stály hosť.