Toto sa nás týka

MsZ a spolupráca so seniormi

V článku Vážená pani primátorka, vážení poslanci! nájdete otázky, ktoré sme tento mesiac položili primátorke a poslancom. Za odpovede ďakujeme tým, ktorí odpovedali a zvlášť tým, ktorí svoj postoj aj komentovali. Teší nás, že v […]

Toto sa nás týka

Akú cenu má spackaný život?

Toto rozprávanie začneme trocha netradične, tromi príbehmi. Ich hlavné postavy sú na prvý pohľad celkom rozdielne, ich príbehy sú v niečom podobné a ich konce rovnaké – všetky tri zhodou okolností a pričinením ich okolia dopadli relatívne dobre. […]

Toto sa nás týka

Chráňte účinne svoje deti

Podľa psychológov počítačové hry, a mnoho času stráveného na internete, majú neblahý vplyv na duševný vývoj dieťaťa a v krajnom prípade i na to, kadiaľ sa bude uberať jeho život. Každý rodič má dnes možnosť regulovať prístup detí na […]

Toto sa nás týka

Biele miesta na cintoríne

List, ktorý sme poslali poslancom tento raz bol dlhší ako inokedy. Vrátili sme sa k téme orientačnej tabule na cintoríne v Skalici. Posledný odpočinok tam našlo mnoho veľkých osobností Skalice a tiež našich predkov. Tabuľa by pomohla nám […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadnutia MsZ 13. 2. 2019

Teší nás, že vedenie mesta zlepšuje svoju komunikáciu s občanmi. Tento mesiac nájdete po prvýkrát zverejnený videozáznam celého priebehu zasadania Mestského zastupiteľstva na oficiálnych stránkach mesta www.skalica.sk. Pre rýchlejšiu orientáciu naďalej prinášame program zasadania s […]