Toto sa nás týka

MsZ a spolupráca so seniormi

V článku Vážená pani primátorka, vážení poslanci! nájdete otázky, ktoré sme tento mesiac položili primátorke a poslancom. Za odpovede ďakujeme tým, ktorí odpovedali a zvlášť tým, ktorí svoj postoj aj komentovali. Teší nás, že v […]

Toto sa nás týka

Akú cenu má spackaný život?

Toto rozprávanie začneme trocha netradične, tromi príbehmi. Ich hlavné postavy sú na prvý pohľad celkom rozdielne, ich príbehy sú v niečom podobné a ich konce rovnaké – všetky tri zhodou okolností a pričinením ich okolia dopadli relatívne dobre. […]

Toto sa nás týka

Občianska náuka pre každého

V ostatnom čísle Obzoru sme sa venovali zákonu číslo 30/2019 Z.z. o hazardných hrách, aj vplyvom týchto hier na zdravie človeka. Orientovali sme sa na kamenné prevádzky s hazardnými hrami, no zákon sa netýka iba nich, […]

Toto sa nás týka

Chráňte účinne svoje deti

Podľa psychológov počítačové hry, a mnoho času stráveného na internete, majú neblahý vplyv na duševný vývoj dieťaťa a v krajnom prípade i na to, kadiaľ sa bude uberať jeho život. Každý rodič má dnes možnosť regulovať prístup detí na […]

Toto sa nás týka

Občianska náuka pre každého

Dnes výnimočne porušíme koncept našej rubriky a budeme sa venovať aktuálnej téme – hazardným hrám. Teda téme, ktorá dlhodobo rezonuje nielen v Skalici, ale na celom Slovensku.   HAZARD NIE JE HRA! V januári tohto roku parlament prelomil […]

Toto sa nás týka

Biele miesta na cintoríne

List, ktorý sme poslali poslancom tento raz bol dlhší ako inokedy. Vrátili sme sa k téme orientačnej tabule na cintoríne v Skalici. Posledný odpočinok tam našlo mnoho veľkých osobností Skalice a tiež našich predkov. Tabuľa by pomohla nám […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadnutia MsZ 13. 2. 2019

Teší nás, že vedenie mesta zlepšuje svoju komunikáciu s občanmi. Tento mesiac nájdete po prvýkrát zverejnený videozáznam celého priebehu zasadania Mestského zastupiteľstva na oficiálnych stránkach mesta www.skalica.sk. Pre rýchlejšiu orientáciu naďalej prinášame program zasadania s […]

Toto sa nás týka

Občianska náuka pre každého

V minulom čísle Obzoru sme sa venovali vysvetleniu poradia dôležitosti a, teda, nadradenosti jednotlivých právnych predpisov. Keďže opakovanie je matkou múdrosti, tak pre osvieženie pamäti ich opäť vymenujeme. Sú to ústava, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN […]

Toto sa nás týka

Ako sa poslancom začína?

Práve teraz, na prahu nového volebného obdobia, je vhodný čas na rekapituláciu chýb z minulého obdobia, a poučenie z nich. Dôvodov k našej nespokojnosti bolo veľa, ale zameriame sa aspoň na jeden, na ten základný a možno podstatný. DVA SVETY […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadnutia MsZ 10. 1. 2019

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU Program 1. 00:00:00 – Otvorenie 2. 00:00:43 – Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. 00:05:50 – Kontrola plnenia uznesení MsZ 4. 00:11:30 – Odpovede na interpelácie […]