Toto sa nás týka

Odkaz devína stále znie I. časť

V tejto, po všetkých stránkach zložitej dobe, nás postoj k udalostiam i hodnotám permanentne rozdeľuje, niekedy na dva, inokedy na mnoho táborov. Práve hodnoty, tie veľké a zásadné, by však mali byť pilierom, o ktorý […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Do popredia záujmu občanov sa dostali udalostí na Ukrajine, téma vojny je všade okolo nás. Tak sme vám v minulom čísle položili otázku spojenú s touto témou, ktorou žije celá spoločnosť. Ako vás osobne zasiahol vojnový konflikt […]

Já su ze Skalice

Šlahačka

Prešlo pár tídňú od začátku jara. Jaro nám donéslo trochu tepla a pjekné svátki Velkej noci. Ket sme bili malé ďecka, tak sme zroďičama choďili ke starečkom, kmotrence, teťičkám a ťešili sme sa nejakí mls, hračku […]

Kultúra a umenie

Vôňa nádeje

Z dráždivej vône nádeje sa vo mne krídla nepokojne chvejú, ako keď vánok k včelám priveje z agátov pozdrav medového peľu a v prvom jarnom daždi aleje sa ako struny z neho rozoznejú, aj vo mne už len z vône nádeje […]

Zaujalo nás

Vinohrady front minul

11. apríla sme si znovu pripomenuli oslobodenie Skalice a koniec 2. svetovej vojny pre naše mesto. Keď vznikal tento rozhovor, nikto z nás netušil, že v čase jeho zverejnenia bude po 77 rokoch zase vojna […]

Zaujalo nás

Škriatkovia existujú!

O dávnej prítomnosti škriatkov svedčia v slovenskej ľudovej kultúre mnohé rozprávky, povesti a zvyky. Škriatkovia sa nachádzali, a nachádzajú, na hradoch, aj v stodolách a mlynoch alebo banských štôlňach. Niekedy aj v obyčajných domácnostiach. Ľuďom […]

Skalické priezviská

Skalické priezviská XXI – Daniel, Baláž, Malík – mená, ktoré im dali

Než sa budeme venovať v súčasnosti najrozšírenejším skalickým priezviskám Daniel/ová (167 krát), Malík/ová (139 krát), Baláž/ová (124 krát), povieme si niečo o ich pôvode. Priezvisko Daniel dlho vysvetľovať nemusíme. Vzniklo zo starozákonného mena Daniel, ktoré pochádza z hebrejčiny […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Pľjušťova

Viktor Savič Pľjušť (*24. 11. 1913, Krym – †11./16. 4. 1945, Skalica, okolie Strážnice), podplukovník Červenej armády, spojovací dôstojník vo funkcii zástupcu náčelníka spojovacieho oddielu 53. armády 2. ukrajinského frontu, sa zúčastnil na oslobodzovaní Skalice […]