Skalické priezviská

Skalické priezviská XXVII – Formánek a potomkovia prvých dopravcov

Medzi najpoužívanejšie priezviská v Skalici patrí v súčasnosti i priezvisko Formánek. Momentálne v Skalici žije 68 obyvateľov, ktorí majú v občianskom preukaze zapísané priezvisko Formánek/Formánková. Toto priezvisko sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 149-krát […]

Skalické priezviská

Skalické Priezviská XXVI – Ivičič, Janeček – zdrobnení, ale mnohí

Priezviská Ivičič a Janeček, ktoré vznikli z krstných mien, patria v Skalici v súčasnosti medzi najrozšírenejšie. Priezvisko Ivičič/Ivičičová má v tomto čase v občianskom preukaze zapísaných 65 obyvateľov mesta. Je odvodené od krstného mena Ivan a prvýkrát sa v […]

Skalické priezviská

Skalické priezviská XXIV – Macháček

Medzi najpoužívanejšie priezviská v Skalici patrí i priezvisko Macháček. Macháčkovci sú podľa všetkého starým skalickým rodom. V hlbokej histórii mali svojho spolupútnika v priezvisku Machač. Obe priezviská vznikli ako mnoho iných priezvisk z krstného mena Martin. Píše o tom Milan Majtán […]

Skalické priezviská

Skalické priezviská XXIII – Polák, Pollák, Polóny, Polóni – susedia zo severu

V súčasnosti patrí priezvisko Polák v Skalici medzi najfrekventovanejšie. Až 85 obyvateľov mesta má v občianskom preukaze zapísané toto priezvisko, či už vo forme Polák alebo Poláková. Jeho pôvod je nám na prvý pohľad jasný. […]

Skalické priezviská

Skalické priezviská XXII – Petrovič – meno s vôňou Jadranu

Priezvisko Petrovič je štvrtým najrozšírenejším a najpoužívanejším priezviskom v Skalici. V občianskom preukaze ho má zapísaných 85 obyvateľov mesta oboch pohlaví. Skôr, než sa budem zaoberať nositeľmi tohto priezviska v histórii, dovolím si vysvetliť ako toto priezvisko vzniklo. […]

Skalické priezviská

Skalické priezviská XXI – Daniel, Baláž, Malík – mená, ktoré im dali

Než sa budeme venovať v súčasnosti najrozšírenejším skalickým priezviskám Daniel/ová (167 krát), Malík/ová (139 krát), Baláž/ová (124 krát), povieme si niečo o ich pôvode. Priezvisko Daniel dlho vysvetľovať nemusíme. Vzniklo zo starozákonného mena Daniel, ktoré pochádza z hebrejčiny […]

Skalické priezviská

Skalické priezviská XX – Dinka – Gdo je tadi z jádérek?

Ak sa v Skalici spomenie priezvisko Dinka, ihneď sa nám vybavia Pavol Dinka (*1942), skalický rodák, žurnalista, spisovateľ, prekladateľ, člen Spolku slovenských spisovateľov a Anton Dinka (*1940), skalický učiteľ a kultúrno-výchovný pracovník, spisovateľ, dlhoročný člen a spolupracovník folklórneho súboru […]