Skalické priezviská

Skalické priezviská XIV – Novákovci nie sú noví

Jedno z najrozšírenejších svetových priezvisk patrí medzi najpočetnejšie aj v Skalici. A aj keby nás to zvádzalo hľadať prisťahovalcov, priezvisko Novák (Novak, Nowak) sa objavilo v Skalici už v najstarších historických obdobiach. Pôvod priezviska sa odvodzuje od prídavného mena nový. […]

Skalické priezviská

Skalické priezviská XII – Blaha nie je Blaho

Na Slovensku má priezvisko Blaha modifikácie aj v podobe Bláha a Blahá. V roku 1995 sa priezvisko Blaha na Slovensku nachádzalo 277-krát v 85 lokalitách. Najpočetnejšie bolo v Skalici, kde v tomto roku toto priezvisko malo zapísané v občianskom preukaze 33 mužov. […]

Skalické priezviská

Skalické priezviská IX – Ďalší ľudkovia ukrytí v archívoch Kríž, Ruttkay, Buzinkay

V decembrovom čísle sme uverejnili prvé dva príbehy zaujímavých postáv a postavičiek skalickej histórie, ktoré sa objavovali v najrôznejších súvislostiach v archívoch a predovšetkým v rukopisoch prof. ThDr. Jozefa Šátka. Dnes vraciame na svetlo sveta osudy skalického obuvníka Jána Kríža, schudobneného […]

Skalické priezviská

Skalické priezviská V – Záhadné priezvisko Dermíšek

Pôvod priezviska Dermíšek je nejasný, aj keď sa natíska hneď niekoľko úsmevných možností, založených na zvukomalebnej podobnosti. Mohlo byť odvodené od rozkazovacieho spôsobu „der míšek!“, poprípade „ber míšek!“ A človeka, ktorý takto niekomu niečo prikazoval aj […]