Zábava

SÚŤAŽ – Poznáte svoje mesto? III.

V marcovom a novembrovom čísle sme uverejnili v súťaži Poznáte svoje mesto? kolekciu fotografií od našich prispievateľov. Súčasne sme uverejnili výzvu všetkým našim čitateľom a obyvateľom mesta na zaslanie ďalších fotografických záberov, na ktorých sú […]

Zábava

SÚŤAŽ – Poznáte svoje mesto? II.

V marcovom čísle sme uverejnili v súťaži Poznáte svoje mesto? kolekciu fotografií so štítmi budov Skalice od Jána Pardubského. Súčasne sme uverejnili výzvu všetkým našim čitateľom a obyvateľom mesta na zaslanie ďalších fotografií, záberov, na […]

Zábava

SÚŤAŽ – Internet

Povedzte svoj názor a VYHRAJTE DVE VSTUPENKY DO KINA CINEMAX Skalica! Myslíte si, že je dôležité, aby rodičia regulovali deťom prístup na internet a k všetkým technickým zariadeniam, ako počítač, tablet, smartfón, televízor a podobne? Uvítali […]

Zábava

SÚŤAŽ – Hazardné hry

Povedzte svoj názor a VYHRAJTE DVE VSTUPENKY DO KINA CINEMAX Skalica! V Skalici je 14 prevádzok, ktorých sa zákon o hazardných hrách týka. Je to podľa vás veľa alebo málo? Mesto malo v roku 2018 z […]

Zábava

SÚŤAŽ – Poznáte svoje mesto?

Všetko začalo tým, že sa nám na redakčný stôl dostala kolekcia fotografií Skalice od Jána Pardubského. Fotograf dlhé desaťročia zachytáva architektúru, premeny mesta, ľudí i dejinné udalosti, ktoré Skalicou prebehli. Tentokrát však záberom dominovali výrezy a detaily […]

Zábava

Foto zo Štátneho archívu – pátranie uzavreté

V minulom čísle Skalického Obzoru sme uverejnili fotografiu zo štátneho archívu, o ktorej sme nevedeli nič bližšie. Ozvalo sa viacero čitateľov, spomedzi ktorých mal najpresnejšie informácie pán Bartošek. Dokázal spoznať ľudí a vedel aj dátum a príležitosť, kedy […]