SÚŤAŽ – Poznáte svoje mesto? II.

V marcovom čísle sme uverejnili v súťaži Poznáte svoje mesto? kolekciu fotografií so štítmi budov Skalice od Jána Pardubského. Súčasne sme uverejnili výzvu všetkým našim čitateľom a obyvateľom mesta na zaslanie ďalších fotografií, záberov, na ktorých sú výrezy z pohľadov, detaily stavieb alebo stavby, ukryté pred všednými pohľadmi. Mnohí okolo nich denne chodíme s takou samozrejmosťou, že väčšina z nás im vlastne nikdy nevenovala skutočnú pozornosť.

Ďalšiu sériu fotografií nám do redakcie zaslal Ivo Hypl, ktorému ďakujeme za spoluprácu a venujeme mu 3D kalendár na rok 2020 zo špeciálnej autorskej edície Všetko je inak. A tak vás opäť trocha postrčíme k pátraniu a upokojeniu vašej zvedavosti.