Já su ze Skalice

Moji kamaráďi ribári

Začína ribárská sezóna a tak, ked nemožu večer zaspat, aspoň spomínám na mojich dvoch velice dobrích kamarádú ribárú. Stana Geher jezďil do našeho mjesta jak strojvedúci (mašinfíra) z Veselá nad Moravú a Venda Horňáček robil v Grafobali u stroja. Občas […]

Já su ze Skalice

Za mjeskú zďú II – Naša teťička Paula

Jak sa Skalica rozrostala, tak ludé bívali v mjesťe a aj venku, za hradbama. Moja generácija a generácija mojích predkú, sme nepoznali nejaké rozďíle alebo krivdi. Ludé bili mješťané, sedláci, remesňíci, námezňí ďelňíci, ale bili to Skaličané. Živili […]

Já su ze Skalice

Oživnuté spomienky na školské časy

Niekedy sú dosahy našich článkov nečakané, aj nečakane inšpiratívne. Elena Tychlerová nám napísala, že v Skalickom obzore č. 1/2021 čítala text Skalické priezviská, ktorý sa dotýkal rodu Jána Kríža a jeho potomkov. Medzi nimi sa hovorilo aj o Jozefovi, ktorý […]

Já su ze Skalice

Recept ako rodinný klenot

Takto pred rokom nás opatrenia proti prvej epidemickej vlne covidu po prvýkrát zavreli doma. Ľuďom sa celkom zmenil režim dňa, rodiny nezvykle dlho a v nezvyklom období boli všetci pokope, škola bola online, v televízii […]

Já su ze Skalice

Zapomenutí Skaličan …

Často sa mje v živoťe stalo, že sem sa stretél s človjekem, kerí sa naroďil ve Skalici a hlásil sa k temu. Takové šťesťí sem mjel aj ten deň, ket sem sa spoznal z običajním, jednoduchím pánem kaplanem v ďeďince Bíňovce […]

Já su ze Skalice

Zabijački

Taková domácí, sedlácká zabijačka, to bilo neco! Zabijávalo sa pred Vánocama alebo ve fašank a na svaďbi. Pokát si dobre mjerkuju, tak skoro f každém domje, okrem tich «panskích», sa chovalo jedno-dvje prasátka alebo si kúpili […]

Já su ze Skalice

Jak sem sa stal ribárem

Pokát sem sa dozvjeďel, tak ribári bili ve Skalici odjakživa a dokonca sa tím aj živili naši predci. Aj obchodovali a mjeli pret vjec jak štiristo rokama vlastňí ribňíki. Asi tam, gde sú ribňíki fčilkaj. […]