Já su ze Skalice

Jedinečná skalická mestská reč

Klenotom Skalice sa pýši celé Slovensko – týmto nadpisom sme uviedli hlavný článok tohtoročného februárového Skalického Obzoru. Písali sme o zápise skalického trdelníka a súčasne o podaní návrhu na zápis Skalického rubínu do Reprezentatívneho zoznamu […]

Já su ze Skalice

Prvňí máje, majálese…

Máj, mjesíc kvjetú, láski, radosťi, zrodu nového života f príroďe. Tak nejak to ludé brali odjakživa. Aj mi, aj ket sme bili malí. Ťešili sme sa z teho, že sme ve zdraví prožili druhú, strašnú vojnu […]

Já su ze Skalice

Šlahačka

Prešlo pár tídňú od začátku jara. Jaro nám donéslo trochu tepla a pjekné svátki Velkej noci. Ket sme bili malé ďecka, tak sme zroďičama choďili ke starečkom, kmotrence, teťičkám a ťešili sme sa nejakí mls, hračku […]

Já su ze Skalice

Mlinárove pudlo…

Mlinári bili odjakživa bohatí a ludé ich mjeli ve velikej úcťe. Sedláci ich potrebovali a chudobňí ich mjeli ráďi, lebo im sem tam dali nejakú trochu múki, otrub alebo inší odpad od mleťá. Já si mislím, že […]

Já su ze Skalice

Skalické mlyny

K rozprávaniu a spomienkam skalického rozprávača a spisovateľa Antona Dinku st. vám pre lepší faktografický prehľad prinášame súhrnný text o skalických mlynoch. V rôznych historických dobách bol počet mlynov rôzny. V roku 1933 kronikár mesta zaznamenal stav z druhej […]

Já su ze Skalice

Stará ťihelňa

Jak utekajú roki, tak nám jaksi utékli aj nekeré pjekné a zajímavé vjeci. Mislím si, že uš neňi moc Skaličanú, kerí si pamatajú na ťihelňu a aňi bi nevjeďeli gde bila. Proto ju scu pripomenút. Já, jak […]

Já su ze Skalice

Masárskí pes

V živoťe sem viďel a spoznal fšelijaké sorti psú. Pjekních, škaredích, klidních aj zúrivích. Ale, ket sa tak zamislím, tak každí mjel rád svojého pána alebo paňičku. Psi sú neskutečňe múdrí a vjerňí. Pred časem sem vám viprávjal […]

Já su ze Skalice

Julko

Tento článek sem napísal s názvem Julko proto, lebo Julko sa volá koťátko, o kerém bude reč. Méno dostalo Julko, lebo sem ho dostal ot jednej mojej známej v mjesíci júl. Za to jí ešťe ráz ďekuju. Bívam […]

Já su ze Skalice

Starečkove marhule

Iste si pamätáte rad príbehov o výnimočných stromoch Skalice. Nie len tých známych a historických, ale výnimočných pre každého z vás, ktorí ste svoje príbehy a vyznania poslali. Dnes na ne nadväzujeme rozprávaním pani Lidky Čuleňovej a veríme, že sa […]