Já su ze Skalice

Oživnuté spomienky na školské časy

Niekedy sú dosahy našich článkov nečakané, aj nečakane inšpiratívne. Elena Tychlerová nám napísala, že v Skalickom obzore č. 1/2021 čítala text Skalické priezviská, ktorý sa dotýkal rodu Jána Kríža a jeho potomkov. Medzi nimi sa hovorilo aj o Jozefovi, ktorý […]

Já su ze Skalice

Recept ako rodinný klenot

Takto pred rokom nás opatrenia proti prvej epidemickej vlne covidu po prvýkrát zavreli doma. Ľuďom sa celkom zmenil režim dňa, rodiny nezvykle dlho a v nezvyklom období boli všetci pokope, škola bola online, v televízii […]

Já su ze Skalice

Zapomenutí Skaličan …

Často sa mje v živoťe stalo, že sem sa stretél s človjekem, kerí sa naroďil ve Skalici a hlásil sa k temu. Takové šťesťí sem mjel aj ten deň, ket sem sa spoznal z običajním, jednoduchím pánem kaplanem v ďeďince Bíňovce […]

Já su ze Skalice

Zabijački

Taková domácí, sedlácká zabijačka, to bilo neco! Zabijávalo sa pred Vánocama alebo ve fašank a na svaďbi. Pokát si dobre mjerkuju, tak skoro f každém domje, okrem tich «panskích», sa chovalo jedno-dvje prasátka alebo si kúpili […]

Já su ze Skalice

Jak sem sa stal ribárem

Pokát sem sa dozvjeďel, tak ribári bili ve Skalici odjakživa a dokonca sa tím aj živili naši predci. Aj obchodovali a mjeli pret vjec jak štiristo rokama vlastňí ribňíki. Asi tam, gde sú ribňíki fčilkaj. […]

Já su ze Skalice

Strom s množstvom priateľov

Sú stromy, ktoré pre nás znamenajú oveľa viac, ako len produkciu kyslíka, či príjemný tieň. Sú stromy, ktoré sú súčasťou nášho života. Dve vyznania jednému stromu sa stretli v redakcii zdanlivo náhodou. Pravdou je, že strom, […]

Já su ze Skalice

Pjekňe ďekuju

Skalica je pjekné mjesto, Skalica je Královské mjesto a Skalica je aj moje mjesto, f kerém sem teho hodňe zažil, čul a viďel. Mnohé z teho sem vám na temto mísťe povikládal. Skalickému Obzoru sa […]

Já su ze Skalice

Kamarát Fera Tomík

Aj keď bol slávny nositeľ tohto mena po väčšinu svojho života na filmovačkách po celom svete, jeho korene v Skalici ostávajú stále živé a rodnej zemi sa chodil nasať kedy sa len dalo. So Skalicou ho rovnako […]

Já su ze Skalice

Neš nebude kam uhnút

Nedávno sem sa obuďil do upršaného rána. Sňívalo sa mi, že sem si zapomjel u holiča parazól. Proč? Ešťe furt neňi známe propojeňí sna ze skutečnosťú a je to snát dobre. Aspoň je nat čím rozmíšlat. Pro […]