Já su ze Skalice

Strom môjho života

V máji tohto roku ste našli na stránkach vášho (občianskeho) Skalického Obzoru článok s názvom Stromy našich životov. V jeho závere sme uverejnili prosbu, aby ste pre všetkých napísali, ktorý je ten váš strom. Strom, […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – Čulenova

Martin Čulen (31. 5. 1823, Brodské – 23. 1. 1894, Čaka), katolícky kňaz, pedagóg a organizátor slovenského školstva, odišiel po skončení gymnaziálnych štúdií v Skalici na štúdiá do viedenského Pázmánea, kde zorganizoval medzi slovenskými bohoslovcami […]

Já su ze Skalice

Teplí a bublaví

Dobrí slatkí burčák je (aj) v mírnem požiťí velice zdraví. Je to vlasňe vitamínová bomba. Ríka sa, že vičisťí streva aj kréf a tak neňi teho vinohradňíka, kerí bi sa ze zdravotňích dúvodú neťešil na dobrú úrodu […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – Ludvíka Svobodu

Ludvík Svoboda (* 25. 11. 1895, Hroznatín – † 20. 9. 1979, Praha) bol česko-slovenský generál a politik. Počas druhej svetovej vojny velil 1. česko-slovenskému armádnemu zboru na východnom fronte. Slúžil ako minister národnej obrany […]

Já su ze Skalice

Prázňini na Baťáku

Konečňe prázňini! Kerí chalan alebo ďefčica bi sa neťešili, že uš bude pokoj ot písanek, kňižek, učitelú a ošúchaních lavic? Jak ďecka, tak aj dospjelí sme sa vtedi choďili kúpat na Baťák. Pri spusťeních stavidlách […]

Já su ze Skalice

Skalické ulice – Kollárova

Málokto zo Skaličanov vie, že Ján Kollár (29. 7. 1793, Mošovce – 24. 1. 1852, Viedeň), politik, básnik, filológ, archeológ, ideológ všeslovanskej vzájomnosti, evanjelický kňaz, autor slávnej básnickej skladby Slávy dcéra, prechádzal za svojho života aj […]

Já su ze Skalice

Vzácné si chráňme!

Bilo leto, krásni teplí deň. Rekel sem si, že zajedu hore (tak v roďiňe ríkame, ket ideme do vinohradu) a naobíram si do konvički pár slatkích malín na pochutnáňí. Zaparkoval sem auto a kráčam hore vinohradem v Propasťách. Počúvám […]

Já su ze Skalice

Dokázané: Skalická mestská reč je starobylý jazyk!

Skalica určite nie je mesto, ktoré by si mohlo sťažovať na nedostatok pozornosti a kníh o meste samotnom, osobnostiach a fenoménoch, ktoré sa s ňou spájajú. Určite neostával bokom ani jazyk, ktorým sa rozpráva „vo vnútri hradieb“. Už v minulosti […]

Já su ze Skalice

Nehaňbite sa viprávjat po skalicki

Každí človjek sa negde naroďí, negde prožije ďectvo, zostane v rodném mjesťe, alebo ho život alebo láska zanese negde inde. Já sem sa náhodú naroďil v Braťislavje. Moc sa s tím nechválím, ale je to […]