Vinobraňí…

Od jara ubjehlo pár mjesícú, aňi sme sa nenadáli, prešlo leto a je tu podzim. Pomáli začínajú žňa vinohradňíkú. No velice lachko sa to poví, ale co to bilo roboti, starosťí a obavi, jak to bude. Najaro ostriháš, prez leto povazuješ, vipléváš, stríkáš a nevíš či budeš obírat. Múj otec, ale aj starečké ríkali, že víno bude isté ftedi, aš ho budú pit. Ale aňi to nemosí bit pravda. Može špatňe vikisnút, dostat nejakú nemoc a namísto v bečce skončí vilété nazemi. Já sem vinohradňíčil desítki rokú, sám sem sa presvječil, že to tak je alebo može bit. Vinohrad má hodňe neprítelú. Silné mráze v zímje, potom mráz, ked vinohrad raší, škaredé počasí ket kvitne, vléťe krúpi, sucho, nemoce kŕdle špačkú a neráz aj kmíňi.

Prvňí, hned začátkem septembra, sme obírávali skoré sorti, malingr, čabanskú perlu, a steho sme vipili burčák. Dnes vjeďá uďelat burčák aj z kozičkového – hularového kvjetu. Stačí patnást litrú vodi, tri kila cukru, trochu kvasňic, kiselki a je to. Ket bil dobrí rok, tak červené dozrávalo koncem septembra a v októbri sa konečňe ludé dočkali obiraček. Kaďe, putňev bili popredu zamočené, abi neslzili alebo netékli. Mi sme obírávali aš po Terezce, teda, po patnástém októbri. Bílé odrodi, ti neskorší, rizlingi, burgunské sme nacháli aj délej. Vinobraňí bilo pro fšeckích známích, roďinu, kamarádú velikím svátkem. Od rána bilo veselo a nezáležalo aňi na počasí. Ket bilo zima, začalo sa štamprlú slivovice alebo teplím čajem, ket bilo teplejší, tak dobre padél pohárek starého vína alebo burčáku. U nás bívalo aj pjetadvacet ludí. Gobjedu sa dali vitopené oškvarki, pagáčki, pečené maso, necháté od zabijački ve štandlíku fsádli, chleba a oharek. Dnešňí obirači dostanú aj chlebíčki, pečené kura alebo šnicle. Navečér sa z búdí ozíval spjef, harmonika a zmordovaňí chlapi robotú a aj vinkem sa ze ženama a ďeckama brali dom. Já si pamatuju, tuším v roku dvaťisícjedna sme obírali tricátého októbra fsobotu a v neďelu ráno napadel sňech.

Obiračkú neskončili starosťi hospodára. Ve sklepje bilo namleté tolik, kolik si scél nechát na víno a ostatňí hrozni sa vozili prodat do vinarskích závodu do franťiškanského kláštera. Tam uš bili nato prichistaňí, odvážili, odmjerali cukernatosť a zrovna pomleli. Nekedi tam bilo tolik vozú, aut, traktorú, že sa moselo čekat aj nekolik hoďin a aj celú bohovitú noc. Pamatuju si na Štefana Broňického, Ferinka Polláka, Stázku Bráneckú a dalších brigádňíkú, kerí tam celú dobu ďelali. No a po vinobraňí sa každí deň mosel ít pomíšat f kaďách kvas, abi sa nezaparíl a to aš do presovaňá. Potom sme čekali kolik vinka bude a jaké… Tak to bívalo kedisi a rád nato spomínám.

Anton Dinka st.