Kaleidoskop

Kaleidoskop

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK? Už tretí rok prebehla pre Vianocami celoslovenská výzva s cieľom potešiť niekoho, kto nečaká darček. Potešiť pod stromčekom rodiny a ľudí v hmotnej núdzi, seniorov v zariadeniach i osamelýh seniorov a členov v dôchodcovských […]

Kaleidoskop

Kaleidoskop

Deti zo ZŠ Strážnická pri ukončení koronavírusvého školského roku 2019/20. Zvesela s rúškami a dnes už bez.