Kaleidoskop

Foto: Hedviga Krídlová, MŠ Sedmokráska

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ
DO KRABICE OD TOPÁNOK?

Už tretí rok prebehla pre Vianocami celoslovenská výzva
s cieľom potešiť niekoho, kto nečaká darček.
Potešiť pod stromčekom rodiny a ľudí v hmotnej núdzi, seniorov v zariadeniach i osamelýh seniorov a členov v dôchodcovských organizáciách. A tak tí, ktorí výzvu prijali, naplnili krabice od topánok maličkosťami pre radosť i potrebu.
V Skalici bola organizátorkou tejto občianskej aktivity Veronika Buc
a zberné miesta organizovali Ľubica Bučková a Mária Kallová. Do výzvy zapojili sa nielen Skaličania, ale aj ľudia z okolitých obci a deti z materských, základných a stredných škôl v Skalici.

K radosti všetkých bolo v predvianočnom čase odovzdaných 731 balíčkov
plných darčekov a lásky.

Z niektorých miest ste nám poslali fotografie
a tak sa o to potešenie radi s vami podelíme aj v kaleidoskope.

Foto: Hedviga Krídlová, MŠ Sedmokráska
Foto: Hedviga Krídlová, MŠ Sedmokráska
Foto: Hedviga Krídlová, MŠ Sedmokráska
Archív: ZpS a Jesénia Skalica
Archív: ZpS a Jesénia Skalica
Archív: ZpS a Jesénia Skalica
Archív: ZpS a Jesénia Skalica
Archív: ZpS a Jesénia Skalica
Archív: ZpS a Jesénia Skalica
Archív: ZpS a Jesénia Skalica
Archív: ZpS a Jesénia Skalica
Archív: ZpS a Jesénia Skalica
Archív: ZpS a Jesénia Skalica
Archív: ZpS a Jesénia Skalica
Foto: Adrián Hertl
Foto: Adrián Hertl
Foto: Adrián Hertl
Foto: Adrián Hertl
Foto: Adrián Hertl
Foto: Adrián Hertl
Foto: Daniel Richter
Foto: Daniel Richter