Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Dňa 11. decembra 2019 sa konalo rokovanie mestského zastupiteľstva k návrhu rozpočtu na rok 2020. Zverejňujeme hlasovanie poslancov k rozpočtu v týchto bodoch: 1. Schvaľovanie Návrhu rozpočtu na rok 2020: UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 2. Vzatie na vedomie kladného […]

Občianska náuka pre každého

Občianska náuka 04 – Rozpočet a provízium

Na počiatku roku 2020 sa Skalica prvýkrát v novodobej histórii mesta ocitla v rozpočtovom provizóriu. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli časť nepravidelnej rubriky „Občianska náuka“ venovať tejto aktuálnej téme. Pretože naším zámerom je v […]

Zaujalo nás

Skalica v génoch

Projekt slovenského režiséra Fera Feniča GEN – Galerie elity národa predstavil stovky českých osobností a zožal mimoriadny úspech. Priamo sa ním inšpiroval cyklus krátkometrážnych televíznych dokumentárnych filmov, ktoré prezentujú významné žijúce osobnosti Slovenska. Zaujímavé je […]

Zaujalo nás

Svetový deň manželstva

Manželstvo je samozrejmou súčasťou akejsi organizácie života v spoločnosti i keď v súčasnosti sa stáva hlasnou a častou témou polemík o jeho funkčnosti a význame. Zároveň je pre našu dobu príznačné, že generácia, ktorej sa to najbližšie dotýka, nerieši debaty, ale […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 15. februára 1865

Február 1865 bol na prvý pohľad v uhorkovej sezóne. U nás síce nie, ale v Austrálii asi áno. Lenže, práve sa tam konali voľby a čo bolo na nich divné, že za posledných sedem rokov tam […]

Oznamy

VÝZVA TRVALÁ – Sú stále medzi nami

Milí Skaličania, ste pamäťou svojho a nášho mesta a ochrancami spomienok, ktoré sú často neoceniteľným pokladom pre nás všetkých. Skalica je, okrem mnohých prívlastkov, mestom významných osobností a nie všetky patria do dávnej histórie. Mnohí […]