Hlavná téma

Keď má patrón mesta meniny

Každý deň má niekto sviatok. 29. september je však predsa len výnimočný. Sviatok má totiž mesto. Aspoň z istého pohľadu. V tento deň je totiž Michala a meniny má patrón skalického farského kostola archanjel Michael. […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí Skaličania, na tomto mieste dnes nenájdete svoju obľúbenú rubriku, v ktorej kladieme vaše otázky poslancom mestského zastupiteľstva. Bol čas dovoleniek, tak priznávame, že bol čas na oddych, ktorý sme všetci potrebovali. Okrem toho v tomto čase […]

Zábava

Pohľadnice IV

Staré pohľadnice nám zaslal PhDr. Peter Brezina. Nájdete ich, ako aj ďalšie, v jeho novej knihe Čas Skalici veľa dal i vzal.

Obzor seniorov

Priateľ, ktorý má tisíc rúk

Stromy sú pre mnohých z nás nesporne viac ako len veľké rastliny. Niektoré stoja nepovšimnuté a nenápadné, pričom tak ako pre nás nemusia znamenať mnoho, pre iného majú veľký význam. Na výzvu „Strom môjho života“ nám dnes […]

Oznamy

VÝZVA – Svätopluk Šablatúra

Vážení Skaličania, milí čitatelia Skalického Obzoru a všetci, ktorým záleží na tom, aby sa nezabudlo na ľudí, ktorých si pamätáte pre ich výnimočnosť, ani na ľudí, ktorí boli možno obyčajní, no i tak ovplyvnili svoju dobu! V každom […]

Študentský Obzor

Hore, bokom, vpred a vzad

V septembri 2013 založila Lucie Žembery za podpory TJ Sokol Skalica klub športovej gymnastiky. Pod záštitou Sokola klub funguje dodnes. Cieľom bolo vrátiť gymnastiku do okolia Skalice. Lucie stále vedie aj klub športovej gymnastiky v […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 25. septembra 1865

September 1865 bol zdanlivo bezvýznamný mesiac. No, dobre – bola založená univerzita v Atlante a Škót Andrew Andrew Strath vyhral svoj prvý titul na British Open Men’s Golf o dva údery. Okrem množstva iných ľudí […]

Občianska náuka pre každého

Občianska náuka 05 – Rokovací poriadok MsZ

V predchádzajúcom čísle Obzoru sme sa pýtali primátorky a poslancov na ich názor, či je potrebné aktualizovať Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Niektorí si z rôznych dôvodov myslia, že áno, preto sa v tejto časti budeme rokovaciemu poriadku bližšie venovať […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V predchádzajúcom čísle Obzoru sme sa Vás pýtali na váš názor, či je potrebné aktualizovať Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Niektorí z vás si z rôznych dôvodov myslia, že áno a je možné, že RP MsZ bude aktualizovaný. Preto sa […]