Hlavná téma

Svetový deň hospicov a paliatívnej starostlivosti

Vždy druhú októbrovú sobotu si už od roku 2005 pripomíname Svetový deň hospicov a paliatívnej starostlivosti. My si ho pripomíname až dnes, kedy sa nám podarilo realizovať rozhovor a ktorý s týmto dňom (i ostatnými v roku) priamo súvisí. […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Vážení voliči a čitatelia, je po ďalších voľbách. Počkali sme s tlačou niekoľko dní, aby sme vám priniesli celkom čerstvý zoznam spoluobčanov, ktorým ste s dôverou zverili na ďalšie obdobie spravovanie nášho mesta. O tom voľby sú. Prajeme vám […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 25. októbra 1872

Niežeby sa toho v roku 1872 stalo málo, ale októbru akoby sa dejiny vyhýbali. Tak si dovolíme pripomenúť niekoľko osobností, ktoré asi nepoznáte. 1. októbra 1872 sa narodil Wallace Walter Atwood, americký geológ a astronóm, ktorý sa […]

Hlavná téma

Klub výtvarníkov v Skalici oslavuje 45-ku

Aktuálne v mesiaci, kedy vychádza toto číslo Skalického Obzoru, presnejšie 9. septembra 2022, bola slávnostne otvorená XXIII. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici. V celej rade výstav je výnimočná, okrem nových vystavených diel, predovšetkým tým, […]

Já su ze Skalice

Ferenc Buchta – duša Skalice

Práve v tomto čísle Skalického Obzoru prišlo v seriáli o pôvode a nositeľoch priezvisk na meno Buchta. Pre väčšinu Skaličanov, predovšetkým pamätníkov sa toto priezvisko automaticky spojí s menom Ferenc. Ferenc Buchta bol jednou z najznámejších postáv skalického života a zosobnením miestnych […]