Hlavná téma

Mlčanlivé striedanie stráží

Od vyhlásenia na Valnom zhromaždení OSN v roku 1990 patrí 1. október seniorom. Vtedy, pravdepodobne, začali správy o starnutí svetovej populácie a strach o to, že skôr alebo neskôr budeme v tento deň viac všímaní […]

Toto sa nás týka

MsZ a spolupráca so seniormi

V článku Vážená pani primátorka, vážení poslanci! nájdete otázky, ktoré sme tento mesiac položili primátorke a poslancom. Za odpovede ďakujeme tým, ktorí odpovedali a zvlášť tým, ktorí svoj postoj aj komentovali. Teší nás, že v […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Októbrové číslo Obzoru venujeme Mesiacu úcty k starším a tam sú smerované aj naše otázky. Medzi poslancami sú seniori – občania v dôchodkovom veku, avšak väčšina poslancov sú občania v mladšom, aktívnom veku. Často verejne aktívni občania – poslanci […]

Študentský Obzor

Cestuj a spoznávaj

Spôsob, akým trávia naše deti voľný čas, priviedol nás, učiteľov na ZŠ Vajanského k myšlienke spojiť príjemné s užitočným. Založili sme krúžok, ktorý by žiakom umožnil pohyb a popritom dostali možnosť spoznávať krásy nášho Slovenska. Množstvo výletov a exkurzií […]

Študentský Obzor

Sú pre mládež noviny starinou?

Nič nie je staršie ako včerajšie noviny, hovorí okrídlené úslovie, ktorého autorom je Karel Čapek. Nič lepšie nevystihuje ich krátky život, pretože zajtra vyjdú nové, celkom iné. A súčasne i nič nie je lepším príkladom […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 15. októbra 1864

  Dnes len opakujeme jednu radu priamo skalickým vinárom, ktorá vyšla v Obzore v októbri roku 1864. A je tu zase október … Toho roku budeme wíno soliť. Wšetky zprávy, z ktorých kolwek čiastok uhorskej zeme našej, […]

Hlavná téma

100 rokov Skalického Červeného kríža

So storočnicami sa v našej krajine a našom meste roztrhlo vrece. Všetko súvisí s koncom 1. svetovej vojny, so vznikom spoločného Česko-slovenského štátu a vytýčením novej štartovacej čiary pre všetky oblasti spoločenského života. Do storočnice […]