Já su ze Skalice

Jedinečná skalická mestská reč

Klenotom Skalice sa pýši celé Slovensko – týmto nadpisom sme uviedli hlavný článok tohtoročného februárového Skalického Obzoru. Písali sme o zápise skalického trdelníka a súčasne o podaní návrhu na zápis Skalického rubínu do Reprezentatívneho zoznamu […]

Oznamy

VÝZVA TRVALÁ – Sme patrioti?

Je niečo, čo k nám, Skaličanom, určite neodmysliteľne patrí a na čo sme hrdí? Na čo ste, ako Skaličania, hrdí? Čo odlišuje Skalicu od ostatného sveta? Máme v sebe patriotizmus v jeho pozitívnej podobe alebo má u nás, Skaličanov, aj […]

Študentský Obzor

Rovesnícke vzdelávanie na gymnáziu

V auguste 2021 zareagovalo skalické gymnázium na výzvu na zapojenie sa do projektu Elektroodpad Dopad 5, ktorú vyhlásila nezisková organizácia Živica v spolupráci s recyklačnou spoločnosťou SEWA, a.s. Jednou z hlavných aktivít v projekte je rovesnícke vzdelávanie. ŠTUDENTI UČIA ŠTUDENTOV […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 15. mája 1872

Máj 1872 bol, ako hovorí klasik, ako ktorýkoľvek iný: „Niekto sa narobí, niekto sa narodí a voľaktorí aj pomreli…“ Od všetkých ostatných sa líši hlavne tým, že 10. mája prišiel na svet francúzsky sociológ a etnológ […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Do popredia záujmu občanov sa dostali udalostí na Ukrajine, téma vojny je všade okolo nás. Tak sme vám v minulom čísle položili otázku spojenú s touto témou, ktorou žije celá spoločnosť. Ako vás osobne zasiahol vojnový konflikt […]

Oznamy

VÝZVA TRVALÁ – Kaleidoskop

Neustále sa snažíme sa prinášať novinky zo života vás, obyvateľov nášho mesta. V normálnych časoch to nebol problém a fotografie, ktoré ste nám posielali, boli pestrou náplňou rubriky s názvom Kaleidoskop. Súčasná situácia zabraňuje nielen stretávaniu, ale tým […]