Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. apríla 1865

V apríli 1865 sa v Amerike, teda, diali veci. 1. apríla začal generál konfederácie Robert E. Lee svoju poslednú ofenzívu a už 9. apríla sa vzdal generálovi Únie Ulyssesovi S. Grantovi, čím sa konečne americká […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. marca 1864

Marec 1864 … Tak, teda, hneď v prvý deň dostalo Španielsko novú vládu, 9. 3. dostala americká armáda Únie nového vrchného veliteľa v postave Ulyssesa S. Granta a na druhý deň vstúpili jeho jednotky do […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 25. februára 1864

Dnes netradične v pohľade do minulosti upozorňujeme na titulnú stranu Lichardovho Obzoru z februára 1864, ktorá je dnes poslednou stranou tohto čísla. Nadpis hovorí o význame predpisov, no text vlastne popisuje mnoho druhov podvodnej činnosti. […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. januára 1864

Obzor, ktorého titulka je na zadnej strane tohto čísla, vyšiel v Skalici v januári 1864. Vinš čitateľom je dobrým svedectvom o tom, ako rozdielnu dobu žijeme. V tom čase Dánsko odmietlo prusko-rakúske ultimátum na zrušenie svojej ústavy […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. decembra 1863

Tak ako tento rok, aj december v roku 1863 začal v utorok. Už na Mikuláša 4. decembra bol referendom ustanovený za mexického cisára rakúsky arcivojvoda Maximilián I., mladší brat (vtedy aj nášho) cisára Františka Jozefa I. Netušil […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. novembra 1863

November 1863. Pre jednoduchý prehľad stavu sveta dovoľte rýchly prehľad hláv – pápežom bol Pius IX., na čele britského impéria sedela kráľovná Viktória, babička súčasnej kráľovnej, hlavou rakúsko-uhorskej monarchie bol František Jozef I., manžel Sisi, […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. októbra 1863

V októbri 1863, kedy vyšiel Obzor, ktorého titulka je na poslednej strane týchto novín, sa nestalo zdanlivo nič prevratné. Možno aj tento dnešný október tak bude vyzerať o sto päťdesiat rokov. Keď však popátrate bližšie, […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 25. septembra 1865

September 1865 bol zdanlivo bezvýznamný mesiac. No, dobre – bola založená univerzita v Atlante a Škót Andrew Andrew Strath vyhral svoj prvý titul na British Open Men’s Golf o dva údery. Okrem množstva iných ľudí […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. júna 1865

Kým v júni 1865 bojovali Skaličania proti vrabcom, napádajúcim čerešne, vo svete sa diali vážnejšie veci. 10. júna sa v nemeckom Mníchove odohrala premiéra opery Tristan a Isolda skladateľa Richarda Wagnera. Hneď nasledujúci deň prebehla rozhodujúca námorná […]