Obzor zo dňa 15. mája 1872

Máj 1872 bol, ako hovorí klasik, ako ktorýkoľvek iný: „Niekto sa narobí, niekto sa narodí a voľaktorí aj pomreli…“ Od všetkých ostatných sa líši hlavne tým, že 10. mája prišiel na svet francúzsky sociológ a etnológ Marcel Mauss, 18. mája sa v Anglicku narodil filozof, logik, matematik a sociológ Bertrand Russel a 21. mája v Prešove spisovateľ, historik umenia a fotograf Kornel Divald. O necelý týždeň neskôr zomrela matka cisára Františka Jozefa I. Žofia Bavorská, ktorú si možno pamätáte ako panovačnú sebavedomú dámu z filmov o Sisi. Ale to nebola najväčšia tragédia, pretože 20. mája v divadle v čínskom Tianjine uhorelo šesťsto ľudí. A potom, že len taký máj…

Sbierajme kwet lipowý! Pri nastáwajúcom kwete krásnej lipy našej za whodné držíme upozorniť, žeby žiadna rodina bez suchého lipowého kwetu byť nemala, pre wýborné služby, ktoré koná čaj (thee) z neho priprawený, wo wšetkých, z nastydnutia pošlých neduhoch. W ohľade tomto vyrowná sa powšechne známym kozičkách (suchého kwetu bazowého; sambucus nigra), pred ktorými ale tú prednosť má, že keď spomenutým čajom pot wylúdiť a napomôcť chceme, tak silne nerozpaľuje, jako kwet bazowý. My sami známe ľudí, ktorí čaj z bazowého kwetu ani z ďaleka zawoňať nemôžu; iných zase tak rozpáli, že w suchej horúčkosti blúzniť (fantazírovať) počnú. Pri takýchto tedy osobách nahradia sa kozičky kwetom lipowým, a ten istý wýborný následok mať budeme.