Zaujalo nás

Záhonky

Sme občianske noviny a radi zdôrazňujeme, že Skalický Obzor tu nie je „pre vás“, ale je váš. Preto nás teší každý príspevok, ktorým by sme mohli začať: Dostali sme od našej čitateľky (čitateľa) list, v […]

Zaujalo nás

Kto v človeku drieme

Len veľmi výnimočne uverejňujeme v Obzore poéziu. Dnešná báseň je však dôkazom toho, že každý z nás je oveľa zložitejšia osobnosť, ako by sa nám javilo. Tak sme zistili, že básnik druhou časťou svojej autorskej osobnosti je […]

Zaujalo nás

António Srholec vzdoruje času

Dňa 7. januára 2021 uplynulo už päť rokov od odchodu veľkého Skaličana, bohoslovca, filantropa a bojovníka za slobodu Antona Srholca. Okrem spomienok v mysliach dlhého zástupu jeho priateľov a obdivovateľov ostalo po ňom na svete obrovské množstvo […]

Zaujalo nás

Uvidíme sa na korze

Korzovanie je zvláštny a jedinečný spôsob spoločenského života. Vznikol na prelome 19. a 20. storočia a na mnohých miestach sa udržal veľmi dlhú dobu a niekedy sa vo vlnách dokonca vracal. Korzovanie je jav mestský, pretože ku korzovaniu je […]

Zaujalo nás

Súťaž Skalická poviedka

Mať myšlienku vyhlásiť literárnu súťaž je jedna vec, ale či sa bude chcieť deckám písať, zase druhá. Napokon som nelavírovala medzi krajnými možnosťami, ani som nehľadala vyhýbavé odpovede ako neviem, možno, snáď, hádam, …. Pripustila […]

Zaujalo nás

Skutočné sviatky sú v nás

Pomaly sa blížia Vianoce, najkrajšie sviatky roka. V našich mysliach sa Vianoce stále spájajú s predstavami a spomienkami na každý rok sa opakujúce čarovné, veselé, pokojné, štedré, … Na žiariaci stromček, rozsvietené mesto, zo stánkov […]

Zaujalo nás

Ľudskosť nečaká na sviatky

Do redakcie prišiel list od pani Kvetoslavy Drahošovej s prosbou o jeho uverejnenie. Začíname takto banálne, no obsah toho listu zďaleka banálny nie je. Ten list je vlastne až na samom konci, pretože všetko sa […]

Zaujalo nás

Dom tulákov a túlenia

Každý potrebuje pritúliť. Každý živý tvor, nielen ľudia. Útulok pre zvieratá bez domova má širokú náruč, ale aj veľké starosti zabezpečiť dobrý život, pokým si tých šťastnejších niekto neodnesie do nových rodín. O skalickom útulku sme […]

Zaujalo nás

Tonek Dinka to zaokrúhlil na 80

30. apríla tohto roku, presne v deň jeho jubilea, sa mala konať v skalickom kultúrnom dome veľká sláva. Kvôli pandémii bola odložená na 15. november, no pravdepodobne kvôli druhej vlne nebude platiť ani tento termín. Raz však […]

Zaujalo nás

Vymaľuj si Skalicu!

Ešte pred Vianocami pripravujú Západoslovenské tlačiarne Skalica vydanie netradičnej maľovanky pre deti i dospelých pod názvom Vymaľuj si Skalicu. Už názov prezrádza jej obsah. Autorkou dielka je Nadja Geržová, autorka úspešnej maľovanky Domčekovo. V Skalickej maľovanke nájdete […]