Obzor seniorov

Slovo o múdrosti

„Aké šťastie je mať každučký okamih naplnený obrovským záujmom, ktorým srdce rastie a rozširuje sa, keď človek nemôže byť k ničomu ľahostajný.“ Honoré de Balzac Aj k tomuto šťastiu sa môžeme dopracovať len cez múdrosť. Cez poznanie, […]

Kultúra a umenie

Za mestskou zďou

Ulička tichá, zádumčivá – pokoj, mier v celom okolí – no koľko tajomstiev už skrýva! Len naše nie! My sme tam spolu neboli. Včera, či zajtra – tu sa všetko mieša a staré hradby s čerstvým machom žijú. […]

Obzor seniorov

Cesta späť

Americký psychológ Robert Stone v článku Cesta späť vychádza zo svojich výskumov práce mozgu. Pri pozorovaní činnosti ľavej a pravej polovice mozgu prišiel k záveru, že ľavá hemisféra sa upína k fyzickému svetu, kým pravá k duchovnému. A píše: „Za Vyššou […]

Kultúra a umenie

Večerné volanie

Vábenie zvona kdesi zďaleka znie ponad lesy, dĺžky obilia. Bezbreho, trpko nariekam nad všetkým, čo som stratila, túžim sa vybrať ktoviekam, kde ako vánkom kolísaná ľalia zvon vábi mierom: kdesi zďaleka znie ponad lesy, krovie, […]

Obzor seniorov

Máme vôľu múdrieť?

V mysli mi utkvel citát: „Človek je magnetom toho, na čo myslí. Nos v sebe slnko – a sám budeš svietiť!“ Ako však dostať do seba slnko, aby svietilo a hrialo v celom okolí? Možno, že všetci máme predpoklady a schopnosť […]

Kultúra a umenie

Nokturno

Vezmi ma, Pane, do rúk ako fujaru, naplň ju hudbou svojho dychu, zmeň ma na pieseň v súmračnom tichu budiacu nostalgickú túžbu prastarú, v hlbokých tónoch nech jej tremolo noc rozpulzuje v jemné chvenie, niekomu azda tam v tmách […]

Obzor seniorov

Druhý raz objaviť oheň

Teilhard de Chardin vyslovil zaujímavú myšlienku: „Keď raz budeme ovládať veterné živly, vlny a prúdy a silu ťažkostí, potom skrotíme aj energiu lásky, potom človek druhý raz v histórii objaví oheň.“ Teda, energia lásky by sa mala stať […]

Kultúra a umenie

Súzvuk?

Od chvíle, ako som ťa stretla, sa vo mne hudba ozvala – vznešená, vzletná, plná svetla, vábiaca k výškam, diaľavám … Hudba je krásou nákazlivá, príbuznú dušu rozchvie tiež. Tajomnú silu v sebe skrýva … Aj ty […]

Obzor seniorov

Schopnosť pochopenia

Spolucítenie, poznávanie, pochopenie: to sú tri stupne k ozajstnej ľudskosti. Pochopenie človeka človekom je skutočne až záverečným výsledkom predchádzajúceho vedomého úsilia porozumieť tomu najzákladnejšiemu v ľudskej bytosti. Je to hľadanie a nachádzanie jedinečného vo všeľudskom princípe, ktorým je […]

Kultúra a umenie

Za piesňou

Duša mi prahne túžbou po plavbe – za piesňou v diaľke, s hlbokými tónmi. Zatiaľ len dážď mi vyťukáva na dlažbe svoj plachý rytmus monotónny. Zanechať všetko dnešné, budúce, vypustiť von, čo tajila som v skrýši. Jej rytmus […]