Obzor seniorov

Schopnosť pochopenia

Spolucítenie, poznávanie, pochopenie: to sú tri stupne k ozajstnej ľudskosti. Pochopenie človeka človekom je skutočne až záverečným výsledkom predchádzajúceho vedomého úsilia porozumieť tomu najzákladnejšiemu v ľudskej bytosti. Je to hľadanie a nachádzanie jedinečného vo všeľudskom princípe, ktorým je […]

Kultúra a umenie

Za piesňou

Duša mi prahne túžbou po plavbe – za piesňou v diaľke, s hlbokými tónmi. Zatiaľ len dážď mi vyťukáva na dlažbe svoj plachý rytmus monotónny. Zanechať všetko dnešné, budúce, vypustiť von, čo tajila som v skrýši. Jej rytmus […]

Obzor seniorov

Posudzujeme pojmy správne?

„Odpusť, Bože, pýchu všetkým, ktorí sú dokonalí! Neuvádzaj nás do pokušenia takých hriešnych myšlienok, že si si nás vyvolil, že Ti dobre slúžime ako Tvoji vyznávači a Tvoji obrancovia! Radšej nás veď po cestách pochybovania a po […]

Kultúra a umenie

Povesť

Vraj za dávnych čias kráčal si, Pane, po Záhorí … Kto však zazrel jas spod Tvojich rias? O tom už povesť nehovorí. Ty možno sial si raž do pieskov a sadil borovice, ustanovil diaľ, radosť i žiaľ a nad […]

Obzor seniorov

Pokoj

V súčasných dňoch, keď máme obmedzené vonkajšie obzory, otvára sa nám príležitosť nahliadnuť do našich vnútorných priestorov, ktoré sme nie vlastnou vinou zanedbávali pre nedostatok času, únavu všedných dní naprataných starosťami o vonkajšie životné potreby. Nastal […]

Kultúra a umenie

Stesk

Rýchliky, prečo sa do noci ženiete? Za kým sa vám tak cnie v temnotách bez svetiel? Za kým len? Nemá tma všade je rovnaká. Na žiadnej stanici nikto ma nečaká.

Obzor seniorov

Svetlá v temnotách

S rastúcou tichou radosťou sledujeme ako sa nám opäť po sekundách začínajú krátiť noci a pribúda svetla. Áno, podvedome aj vedome túžime po svetle. Cestúvala som skorým autobusom do práce a v temnote zimných rán som si […]

Kultúra a umenie

Bezo mňa?

Do vlajúcich vlasov a na ramienka brezy zleteli oddýchnuť si hviezdy cez veterné diale, nebu a Zeme na pomedzí. Sestričky, vezmete ma so sebou, keď pôjdete zas ďalej po dlhej zimnej Božej magistrále?

Obzor seniorov

Láska je energia

Vo vianočnom čarujúcom čase väčšina ľudí v sebe zaznamenáva zvláštny pocit, ktorý označujeme ako sviatočný – a pre ktorý Vianoce aj dostali prívlastok „sviatky lásky“. Dovoľujeme si prepych zvýšeného duchovného života, ako naznačila aj novembrová […]

Kultúra a umenie

Štedrý deň

Zo sivej čriedy skraja oblohy vybehli k stredu biele baránky, tak nízko, že im takmer vidno na nohy, tak nízko, že mi takmer vbehli do bránky. Bielo a modro na nebi, bielo a modro vo mne tiež. Duša […]