Kultúra a umenie

Prosba

Až príde čas a vyberieš ma, Pane, z môjho milovaného Záhoria do svojej všemohúcej dlane, vylej naň celé more pokoja, miluj ho nežne – ako ja!

Zaujalo nás

Želanie aj do budúcich rokov

Zachováme dedičstvo otcov? Návšteva Sv. Otca Františka zostáva pre nás naďalej inšpirujúca a podnecuje k vážnej sebaanalýze. Oslovil dušu nášho národa a upozornil nás, že „vďaka sociálnym médiám vieme toho oveľa viac o športovcoch a […]

Toto sa nás týka

Kto a komu zachránil Uhorský štát

„Slováci, o svoje dejiny dbajte! Statočný slovenský národ povzneste ku hviezdam hor!“ Takto vyzýval už v 17. storočí český humanistický básnik Mikuláš Jakobeus, ktorý od svojich štyroch rokov žil so svojim otcom v Prešove. My sme […]

Kultúra a umenie

Perlorodky

Na dne v tmách mora trpia perlorodky pre zrnko piesku, čo ich bodá v tele. Ich život zdá sa nenápadný, krotký, no svoju bolesť balia v perly biele. Aj medzi nami žijú perlorodky. Neláska, drsnosť páli dušou […]

Kultúra a umenie

Fine

Doznieva v tichu krásny koncert – a opäť bude všetko nemé. Umĺknu túžby, stíchne bolesť … Možno nám ešte dušu zavše osloví tesklivý motív molový – a potom zabudneme.

Toto sa nás týka

Odkaz devína stále znie IV. časť

Poslednýkrát sa vraciame v Obzore k našim slovanským koreňom, k pochopeniu dejinných súvislostí a sile literárnych diel našich národovcov. Prelialo sa veľa vody od tých čias, avšak ich sila neupadá a je základom našich dejín, pochopenia seba samých – bez […]

Kultúra a umenie

Láska

Láska čistá ako detská slza: priezračnosť a trocha soli. Zazrela som cez ňu všetky desy sveta, a tá soľ mi stále živú dušu leptá, stále ma z nej v živom srdi bolí.

Toto sa nás týka

Odkaz devína stále znie III. časť

V ďalšej časti štvordielneho cyklu literárnej historičky prof. Evy Fordinálovej pokračuje rozprávanie o tom ako dôležité je pochopenie a videnie súvislosti udalostí a literárnych diel v našich slovenských dejinách. Práve toto poznanie nám dáva základ pre pochopenie seba samých a ako […]

Kultúra a umenie

Pieseň

Nuž tak nepíš! Medzi nami nech len ďalej diaľky iskria: hra neónov na reklamy, trolejbusy, bary, bistrá, žlté dĺžky žírnych raží, ostré piesky vedľa borov, semafory v prísnej stráži, vtáčie krídla pod oblohou, lúčne trávy za […]

Toto sa nás týka

Odkaz devína stále znie II. časť

V minulom čísle sme priniesli prvú časť štvordielneho cyklu o odkazoch a význame slávneho eposu Svatopluk Jána Hollého od literárnej historičky prof. Evy Fordinálovej. Pripomenuli sme si v nej ako často zabúdame na našu národnú históriu […]