Láska

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Láska čistá ako detská slza:
priezračnosť a trocha soli.
Zazrela som cez ňu
všetky desy sveta,
a tá soľ mi stále
živú dušu leptá,
stále ma z nej
v živom srdi bolí.