Občianska náuka pre každého

Občianska náuka 05 – Rokovací poriadok MsZ

V predchádzajúcom čísle Obzoru sme sa pýtali primátorky a poslancov na ich názor, či je potrebné aktualizovať Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Niektorí si z rôznych dôvodov myslia, že áno, preto sa v tejto časti budeme rokovaciemu poriadku bližšie venovať […]

Občianska náuka pre každého

Občianska náuka 04 – Rozpočet a provizórium

Na počiatku roku 2020 sa Skalica prvýkrát v novodobej histórii mesta ocitla v rozpočtovom provizóriu. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli časť nepravidelnej rubriky „Občianska náuka“ venovať tejto aktuálnej téme. Pretože naším zámerom je v […]

Občianska náuka pre každého

Občianska náuka 03 – Hazard nie je hra!

Dnes výnimočne porušíme koncept našej rubriky a budeme sa venovať aktuálnej téme – hazardným hrám. Teda téme, ktorá dlhodobo rezonuje nielen v Skalici, ale na celom Slovensku.   HAZARD NIE JE HRA! V januári tohto roku parlament prelomil […]

Občianska náuka pre každého

Občianska náuka 02 – Základné právne predpisy

V minulom čísle Obzoru sme sa venovali vysvetleniu poradia dôležitosti a, teda, nadradenosti jednotlivých právnych predpisov. Keďže opakovanie je matkou múdrosti, tak pre osvieženie pamäti ich opäť vymenujeme. Sú to ústava, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN […]

Občianska náuka pre každého

Občianska náuka 01 – Samospráva

Pripomína vám názov rubriky vaše školské časy? Nie náhodou. S rovnakým predmetom sme sa v detstve stretávali niekoľko rokov a tak to vyzerá, že by sme mali školu opúšťať nielen dostatočne vzdelaní, ale aj pripravení na občiansky život. […]