Občianska náuka 03 – Hazard nie je hra!

Dnes výnimočne porušíme koncept našej rubriky a budeme sa venovať aktuálnej téme – hazardným hrám. Teda téme, ktorá dlhodobo rezonuje nielen v Skalici, ale na celom Slovensku.

 

HAZARD NIE JE HRA!

V januári tohto roku parlament prelomil veto prezidenta Andreja Kisku a opätovne schválil zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách i keď ho niektorí starostovia miest a obcí nepovažujú za dobrý. Nový zákon je účinný od 1. 3. 2019 a nahrádza pôvodný zákon č.171/2005 Z. z. Podľa nového zákona, môže mesto okrem iného obmedziť hazardné hry prijatím VZN, kde v niektorých prípadoch je dôležitá súčinnosť mesta s jej obyvateľmi. Ak sa, teda, máme správne rozhodnúť, potrebujeme všetci pravdivé a dostatočné informácie.

 

ČO NOVÉ PRINÁŠA ZÁKON?

Hlavným zámerom nového zákona o hazardných hrách je komplexná regulácia hazardných hier. Súčasne však zohľadňuje technologický vývoj aj posilnenie ochrany hráčov pred možnými škodlivými účinkami hier. Zákon významnou mierou posilňuje kompetencie miest. Napríklad mesto môže všeobecne záväzným nariadením (VZN) rozhodnúť, že herne na jej území nesmú byť umiestnené menej ako dvesto metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež a podobne. Mesto tiež môže vydať VZN, ktorým prevádzku výrazne obmedzí alebo vylúči v hoteloch, penziónoch, v budovách pre obchod, služby a kultúru (v budovách, v ktorých zákon zriadiť herňu umožňuje). Pre prijatie takéhoto VZN môže byť podnetom skutočnosť, že sa obyvatelia obce sťažujú petíciou na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 percent obyvateľov obce, oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce. To v Skalici predstavuje približne 3800 obyvateľov.

Zákon definuje nastavenia požiadaviek, ktoré majú za cieľ znížiť impulzívne, nutkavé hranie, vedúce k vzniku chorobnej hráčskej závislosti. Obmedzenia sú vo forme časového obmedzenia (trvanie hry) a finančného obmedzenia (maximálny vklad a maximálna výhra) jednotlivého zariadenia. Minimálny počet výherných prístrojov v prevádzke musí byť 15 kusov a maximálny 40 kusov. Obmedzujú sa prevádzkové hodiny herní s tým, že v čase od 3:00 do 10:00 je hranie zakázané. Na vonkajších častiach priestorov herní nesmú byť informácie o výhre (výške naakumulovaného jackpotu), ktoré by lákali okoloidúcich na výhru. Vo vzdialenosti menej ako dvesto metrov od herne nesmie byť žiadna svetelná reklama, ani iná reklama, upozorňujúca na existenciu herne alebo nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ani informácia o výhre v hazardnej hre.

Zákon definuje Register vylúčených osôb, v ktorom sú evidované osoby, vylúčené z účasti na hazardných hrách a majúce zákaz vstupu do herní. Už v starom zákone boli definované napríklad osoby, ktoré tvoria domácnosť, kde je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, ďalej osoby, ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, aj študenti škôl špecifikované týmto zákonom. Nový zákon tento zoznam významne rozširuje o osoby, ktoré neplatia výživné. Toľko stručne k legislatíve.

 

AUTOMATY V SKALICI

V snahe získať informácie priamo od zdroja, zaslali sme otázky na mestský úrad. Dostali sme nasledujúce odpovede.

Koľko je v Skalici zaevidovaných herní s hazardnými hrami?
K 1. 1. 2019 je v meste 14 prevádzok s technickými zariadeniami – videohry, elektromagnetické rulety, stávkové terminály, prevádzkované spoločnosťami so sídlami v Bratislave, Poprade, Žiline a Sliači.

Aký príjem do rozpočtu má mesto z hazardných hier za rok 2018?
Mesto Skalica má z hazardných hier príjem vo forme odvodov, ktoré dosiahli v roku 2018 výšku zhruba 68 tisíc eur.

Má mesto Skalica VZN, ktorým sa regulujú hazardné hry? Ak áno, prosíme o jeho uverejnenie.
Mesto Skalica nemá schválené Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré reguluje pravidlá v tejto oblasti.

Okrem príslušných oddelení mestského úradu sme sa na túto tému pýtali aj poslancov. Otázky a odpovede nájdete na strane 13. Niektorí svoje jednoznačné odpovede vysvetlili obavami zo škodlivosti hazardných hier, predovšetkým smerom k deťom. Zároveň sa však všetci zhodli v tom, že sa treba dôkladne zoznámiť so zákonom a jeho dopadmi vo všetkých smeroch.

 

AKO PREHRAŤ VLASTNÝ ŽIVOT

Jedným z najdôležitejších pohľadov na hazardné hry je pohľad očami psychológa. Na naše otázky odpovedala psychologička Mgr. Jana Kyselicová.

Ako by ste definovali hazardnú hru?
Keď sa pozriete do Wikipédie, tak hazardná hra je hra, v ktorej sa hazarduje s peniazmi, životom, zdravím, … Obvykle ide o hazard s peniazmi.

Hazardné hry ohrozujú našu spoločnosť. V čom predovšetkým vidíte toto ohrozenie vy?
Hra na automatoch môže poskytovať vzrušujúci pocit výhry a tým zdanie šťastia. Samotná hra nie je škodlivá. Ak mi však v živote chýba pocit vnútorného naplnenia, spokojnosti, radosti zo života, aj zo seba, potom môže byť ponuka „stačí chcieť a máš všetko“ dômyselnou pascou. Môžeme sa chytiť rovnako i vtedy, ak nemáme vytvorené pevné morálne presvedčenie, že v živote nie je nič zadarmo, že „bez práce nie sú koláče“ a dostávali sme ich bez vlastného pričinenia. Alebo, ak sa nachádzame v osobnej, vzťahovej, životnej kríze a je po ruke vzrušenie z hry s možnosťou výhry, ktorá pomôže „zabudnúť“, dať falošný pocit hodnoty, nebyť sami a opustení, a súčasne poskytne zdanie možnosti rýchlej zmeny. Stávame sa viac a viac posadnutí tým vzrušujúcim pocitom z výhry. A čím viac sa do hry ponárame a strácame kontakt s realitou, tým ešte viac nás hra pohlcuje. Hranie sa stáva nutkavým, strácame sebakontrolu. Postupne sa zadlžujeme stále viac a vzniká riziko kriminality. Pretože sa nedokážeme už poriadne sústrediť na nič iné ako na hru, tá nám do takej miery opantáva myseľ, že strácame aj zamestnanie. Strácame tiež zdravie, rodinu, sociálne a finančné zázemie, a ocitáme sa v beznádeji, zúfalstve a živote v samote. Začína trpieť naše okolie. Správa Národnej výskumnej rady v Spojených štátoch uvádza, že až „50 percent manželských partnerov a 10 percent detí zakúsilo telesné týranie zo strany patologického hráča“.

Takže najväčší problém s hazardnými hrami je spojený so závislosťou?
Kasína, PC hry, aj mobilné aplikácie, častokrát fungujú na premyslených princípoch manipulačných mechanizmov. To, že sa pri načítaní správ na Facebooku točí na obrazovke koliesko nie je náhoda. Je to psychológia rulety a hracích automatov – točí sa to a všetci v napätí čakáme, čo z toho vypadne. Ak sa skončí video na Youtube, ktoré sme si pustili, automaticky za ním ide ďalšie, ktoré sme si však nepustili. To preto, aby nás to vtiahlo, aby sme neodišli. Takýchto trikov, ktoré hekujú mozog tým, že mieria na naše veľmi zraniteľné miesto, bezodnú túžbu po rozptýlení, je mnoho. Na ľudský mozog majú rovnako silné účinky ako kokaín – aktivizujú mozgové centrum potešenia, vyplavujú abnormálne dávky dopamínu a spôsobujú závislosť. A hráč za rozptýlenie platí …

Je vôbec zásadný rozdiel medzi hazardnými hrami v herniach a hrami, bežne dostupnými v mobiloch a počítačoch?
Výherné hracie automaty, ale aj mobily, aplikácie a videohry, sú vlastne niečo ako cigarety, alkohol, drogy. Návykové, v malých množstvách neškodné, vo veľkých jedovaté. Akákoľvek hra prestane byť iba obyčajnou zábavou, ak sa stane jediným spôsobom trávenia voľného času. Ak je hra aktivitou, pre ktorú človek zanedbáva všetky ostatné činnosti vo svojom živote, i vzťahy s blízkymi a kamarátmi, a je jediným spôsobom, ako zažívať príjemné pocity, vtedy je veľké riziko závislosti na hraní. A to ani nemusí ísť o hry o peniaze. Niektoré PC online hry, kde hrá skupina ľudí, alebo aj detí, sú sofistikovane prepracované a cez pocity viny alebo zodpovednosti nútia dotyčného hrať každý deň, inak skupina stráca body a podobne. Stretla som vo svojej praxi deti aj dospelých, ktorí časom denne na takýchto hrách strávili aj osem hodín.

V čom je ohrozenie u detí väčšie ako u dospelých?
U kompulzívnych (nutkavých) hráčov je väčšia pravdepodobnosť, že sa u ich detí vyvinie delikventské správanie, fajčenie, pitie alkoholu a užívanie drog, ale aj zvýšené riziko, že aj z nich sa stanú rovnako problémoví alebo patologickí hazardní hráči. Detský organizmus je psychicky aj fyzicky nezrelý, vo vývoji, čím je ešte viac zraniteľný, než organizmus dospelej osoby. Tým považujem hazardné hry za veľké riziko nielen pre dospelých, ale ešte väčšmi pre deti. Deti často kompenzujú pocity osamelosti a smútku únikom do sveta hry a fantázie, kde zažívajú radosť, prijatie, kde sú veci také, po akých túžia. V tomto smere považujem už aj počítačové online hry za nebezpečné a značne rizikové.

Ako sa pozeráme na sprísňovanie pravidiel? Myslíte si, že obmedzením alebo zákazom herných automatov sa zníži ohrozenie spoločnosti?
Zákaz hazardných hier, či ich prísne obmedzenie, určite nevyrieši problém spoločnosti s hazardnými hráčmi, ani nevylieči hráčov zo závislosti. Sprísňovanie pravidiel a regulácia je však veľmi dôležitá pre prevenciu, zďaleka to však nie je všetko.

Aká je, teda, účinná prevencia proti tomu, aby sa ľudia nestali hazardnými hráčmi?
V prevencii považujem za dôležitý jednoznačný postoj spoločnosti k hazardným hrám ako značne nebezpečnému riziku, s globálnym dopadom na jednotlivca, rodinu i spoločnosť. Štát aj rodinu stojí nemalé množstvo peňazí aj samotná liečba zo závislosti na hraní. Vo výchove detí, ale aj v liečbe závislostí, je nutné upevňovanie morálnych hodnôt spoločnosti. Je dôležité, aby ľudia boli včas a správne poučení o týchto veľkých rizikách. Spoločnosť má dbať o zdravý duševný rozvoj všetkých ľudí. Za veľmi dôležité považujem to, aby možnosť hrania hazardných hier bola výrazne regulovaná. Hrať a nepodľahnúť závislosti si vyžaduje silnú osobnosť. Avšak v kríze sa predsa môže ocitnúť každý človek, aj tie silné osobnosti. Preto je dobré, ak nás chránia vonkajšie mantinely, normy a pravidlá, aj keď sú prísne.

Záver článku je na každom jednom z nás. Každý si musí ujasniť, čo nám herne v meste prinášajú a čo naopak berú. Podľa toho každý z nás môže zaujať jednoznačný postoj. A mať postoj je dobrý začiatok k tomu, aby sme spoločne dospeli k riešeniu.