Tak si myslím, že len spolu tvoríme úplný celok

Ostatné obdobie bolo dosť turbulentné. Tam hore, ďaleko i celkom blízko okolo nás. Spomenula som si pritom na jeden film, ktorý som videla v minulom roku, na nové spracovanie príbehu Márie Magdalény. Pravdepodobne všetci poznáme ten biblický príbeh, v ktorom má byť žena, hriešnica, za svoj spáchaný čin podľa vtedajšieho práva ukameňovaná. Archetypálny výjav, poskytujúci nám mnoho možností ako naň nazerať a mnoho poznaní, ktoré môžeme získať.

Môžeme sa prvoplánovo zamyslieť nad vinou hriešnice a či jej zodpovedá taký krutý trest. Zaujímavejšia je však odpoveď na otázku kde je muž, s ktorým ten hriech spáchala. Odsúdená stojí len ona … Až absurdne vyznieva predstava opačného obrazu muža, ktorý spáchal tento čin a má byť ukameňovaný ženami. Tá predstava je rovnako absurdná i v dnešnom svete … Podstata otázky však zostáva rovnaká.

V strede scény stojí odsúdená žena. Okolo nej muži s kameňmi v rukách a dav, ktorý sa prizerá. Vidíme mužov, plných komplexov a zloby. Vidíme ženy, ktoré kričia „ukameňujte ju!“ a tie, ktoré sa potichu prizerajú. Ide z nich strach, že sa tam, odsúdené v strede, môžu ocitnúť ony samé. Alebo ich vedie rovnako nízke sebavedomie a zlosť ako mužov? Vidíme len ľudí, vedených vlastnými bolesťami z ich osobných tragédií, ktoré sa pretavili do tvrdosti, krutosti a neschopnosti riešiť prehrešky iných, s pochopením, odpustením a bez poskytnutia šance na zmenu. Jedinou odpoveďou je pre nich trest.

Avšak kam sa v  príbehu podel Ježiš? Nikam. Je v každom z nás, prekrytý všetkými emóciami našich bolestí, krívd a strachov natoľko, že nepočujeme ako hovorí: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí …“ Nepripomína vám to niečo? To my tvoríme ten obraz. Čo však bolo v tom novom spracovaní filmu najsilnejšie pre mňa, bolo poznanie, že to, o čom Ježiš kázal, nepochopil nikto z jeho učeníkov. Iba porozumeli rozumom a prijali jeho vieru. Chýbalo im hlboké vnútorné vedomie. Ani Judáš nezradil, on iba nepochopil. Jediná, ktorá bola osvietená vedomím, a aj to až po jeho smrti, bola Mária Magdaléna. Dovtedy len cítila, že v jeho slovách je niečo hlbšie a stála pri jeho boku.

Mária Magdaléna s Ježišom tvoria dokonalý celok. Žena a muž. Sú si rovní, avšak nie rovnakí.

S úctou
žena Želmíra Macháčková