Právnik radí

Právnik radí – predaj pôdy

Máte problém, s ktorým vám vie poradiť právnik na stránkach Skalického Obzoru? Napíšte nám otázku na skalickyobzor@skalickyobzor.sk. OTÁZKA: Som  vlastníčkou poľnohospodárskej pôdy, toho času užívanou podnikom Movis Agro. O kúpu pôdy prejavil záujem súkromne hospodáriaci roľník. Za […]

Právnik radí

Právnik radí – závet

Máte problém, s ktorým vám vie poradiť právnik na stránkach Skalického Obzoru? Napíšte nám otázku na skalickyobzor@skalickyobzor.sk. OTÁZKA: Je pravda, že v prípade dedenia majetku je dôležitejší závet než zákon? ODPOVEĎ: Závet je právny úkon, pri ktorom […]

Právnik radí

Právnik radí: Môžem za svojho života darovať majetok osobe s tým, že bude jeho až po mojej smrti?

Darovanie pre prípad smrti je právny inštitút, ktorého právne účinky nastanú až v prípade smrti darcu. Ide o právny úkon, ku ktorému dochádza medzi žijúcimi osobami (darca a obdarovaný), avšak k odovzdaniu daru nemôže dôjsť počas života darcu. Vlastnícke právo […]