Právnik radí – predaj pôdy

Máte problém, s ktorým vám vie poradiť právnik na stránkach Skalického Obzoru? Napíšte nám otázku na skalickyobzor@skalickyobzor.sk.

OTÁZKA:

Som  vlastníčkou poľnohospodárskej pôdy, toho času užívanou podnikom Movis Agro. O kúpu pôdy prejavil záujem súkromne hospodáriaci roľník. Za akých podmienok je možný predaj? Podotýkam, že zmluva o prenájme bola obnovená v roku 2017 na desať rokov. Kto určuje predajnú cenu?

 

ODPOVEĎ:

Prevod poľnohospodárskeho pozemku je v súčasnosti upravený dosť prísnymi pravidlami a pri každom pozemku sa musí postupovať individuálne, nemožno všeobecne určiť jeden postup. Prevod poľnohospodárskych pozemkov je predovšetkým upravený v dvoch zákonoch a tými sú : Zákon č. 180/1995 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (upravuje predovšetkým drobenie poľnohospodárskej pôdy) a Zákon č. 140/2014 Z. z. Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (upravuje komu a za akých podmienok je možné pozemok previesť). Ďalej je veľmi potrebné preštudovať nájomnú zmluvu a v nej obsahujúce dohody o predkupnom práve, zákaze prevodu a podobne. Cena pri prevode poľnohospodárskeho pozemku sa určuje dohodou zmluvných strán, tu žiadna regulácia neplatí.

Martina Strhanová, právnička