Výlet k susedom

Mesto Skalica a Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, n. o., Skalica, usporiadali 9. mája, v rámci Dní zdravia výlet k susedom. Zúčastnilo sa ho 50 seniorov – členov Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov Slovenska v Skalici. Program výletu bol zaujímavý. Mnohí seniori, hoci sa išlo iba do Kopčian, uvedené miesta doposiaľ nenavštívili.

V programe výletu bola okrem iného návšteva Cisárskeho a kráľovského žrebčína v Kopčanoch. Účastníkov sprevádzal vedúci žrebčína Stanislav Matulík. Podrobnejšie ich zoznámil s bohatou históriou objektu, od jeho vzniku po súčasnosť.

Žrebčín v Kopčanoch je neobyčajne významnou historickou pamiatkou, ktorá dostáva v súčasnosti po dlhých rokoch novú tvár. Seniori na vlastné oči videli, čo všetko bolo urobené pri obnove žrebčína, ktorý Mária Terézia už pri svojom vzniku povýšila na Cisársky a kráľovský žrebčín. Bol to prvý žrebčín vo vtedajšom Rakúsko – Uhorsku. Seniori si prezreli viaceré časti žrebčína, do ktorých sa vracia život. Boli to nielen stajne, ale aj miestnosti, v ktorých sú umiestnené veľmi vzácne historické nálezy, dva múzejné priestory, obrazáreň, historické jazdecké sedlá, koče aj starodávne náradie. Po takmer dvojhodinovej prechádzke, počas ktorej vedúci žrebčína ochotne odpovedal na otázky seniorov a informoval o podujatiach, ktoré sa v objekte budú konať, všetci odchádzali bohatší o nové dojmy. Poďakovali za zaujímavé informácie a zapísali sa do pamätnej knihy.

Na spiatočnej ceste účastníci výletu navštívili Holíčsky zámok, pôvodne gotický vodný hrad, prestavaný na barokovo-klasicistický kaštieľ, poprechádzali sa po jeho okolí a prezreli si aj bylinkovú záhradu. Všetkým prišlo vhod, po prehliadke výroby piva, malé občerstvenie v holíčskom pivovare, a mnohí si tu po prvý raz aj pivo vypili. Mimochodom, vedeli ste, že mesto Holíč sa pôvodne volal Wywar? Dnes toto meno nesie holíčske pivo.

Drahomír Čermák