Obzor seniorov

Skaličan sprievodcom Skaličanov

Jednota dôchodcov Slovenska v Skalici združuje vo svojich radoch vyše sedemsto členov a patrí nielen v okrese, ale i na Slovensku k veľmi aktívnym organizáciám. Už dvadsať rokov sa zameriava na bohatú a svojím spôsobom rôznorodú činnosť. Sú to nielen návštevy […]

Obzor seniorov

Výlet k susedom

Mesto Skalica a Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, n. o., Skalica, usporiadali 9. mája, v rámci Dní zdravia výlet k susedom. Zúčastnilo sa ho 50 seniorov – členov Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov Slovenska v Skalici. Program výletu bol […]

Obzor seniorov

Seniori na maškarnom plese

Seniori v  Kopčanoch usporiadali koncom januára 2018 tradičný Maškarný ples. Veľká sála v  miestnom kultúrnom dome bola plná, skalickí seniori sa zúčastnili v  plnom počte. Tak, ako sľúbili. Do určitej miery bola účasť na plese […]

Obzor seniorov

V aktivitách nepoľavíme – uskutočníme ich

„V  našej organizácii JDS evidujeme 705 platiacich členov,“ prezradila nám predsedníčka –  ANNA HOŠKOVÁ. Pre 11-členný výbor je dosť náročné uspokojiť všetkých členov. Aj preto bude povinnosťou výboru nielen naplánovať, ale aj zabezpečiť v  priebehu […]

Obzor seniorov

Skrotenie zlej ženy

Rok 2017 skončil. Pre každého z  nás  –  jednotlivca, kolektív či organizáciu –  je to čas, v ktorom sme mali pred sebou desiatky akcií, ktoré sme si na jeho začiatku naplánovali. Teraz je reálny čas, aby sa […]