Seniori na maškarnom plese

Seniori v  Kopčanoch usporiadali koncom januára 2018 tradičný Maškarný ples. Veľká sála v  miestnom kultúrnom dome bola plná, skalickí seniori sa zúčastnili v  plnom počte. Tak, ako sľúbili. Do určitej miery bola účasť na plese zo Skalice prekvapením – prišlo päťdesiat ľudí.

V  doobedňajších hodinách boli totiž na zájazde v Bratislave, kde sa zúčastnili v SND divadelného predstavenia „Skrotenie zlej ženy“, a cestou z Bratislavy sa zastavili v Kopčanoch. Skalickí seniori pobudli na maškarnom plese asi dve hodiny. Zapojili sa i do tanca, viacerí si zatancovali aj s  maskami, ktoré nepoznali. Zábava sa im páčila a  z  bohatej tomboly si viacerí šťastlivci odniesli aj nejakú výhru.

Asi po dvoch hodinách sa rozlúčili s  domácimi seniormi a  spokojní z  celodenného zájazdu pokračovali domov, do Skalice. Ďalší seniori zo Skalice, ktorí neboli v Bratislave, zostali na plese do jeho skončenia – do 20. hodiny.

Po hodnotiacej členskej schôdzi (za trojročné obdobie) si skalickí seniori naplánovali v  mesiaci marec trojdňový autobusový zájazd do poľského mesta Krakow, kde navštívia viaceré kultúrno-historické pamiatky.