Spjevule ze Skalice zažiarili v šou „Zem spieva“

Zľava: Zuzanka Kopáčová, Anabelka Turkovičová, Jasmínka Zdražilová, Karinka Černá, p. učiteľ Miro Buzrla, Zuzanka Poláková, Anetka Vávrová, Silvinka Vdoviaková, Esterka Danihelová

Že si skalický folklór dlhé roky udržiava svoju tradíciu, dokazuje aj to, že v  meste je hneď niekoľko hudobných a  tanečných zoskupení. Úspešne reprezentujú náš región nielen za hranicami mesta, ale aj Slovenska. Dnes by sme vám radi predstavili najmladšiu generáciu interpretov záhoráckej ľudovej piesne –  dievčenskú spevácku skupinu pri ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici, pod vedením skalického rodáka, hudobníka a učiteľa Miroslava Buzrlu. Sami si hovoria Sjevule ze Skalice.

Osem dievčat vo veku od 10 do 13 rokov napriek mnohým záujmom spojila láska k spevu a folklóru. Už viac ako dva roky venujú svoj voľný čas ľudovej hudbe a  nácviku piesní z  nášho regiónu. Svoj repertoár čerpajú zo spevníkov úspešného skalického rodáka Dr.  Janka Blaha s  názvom „Záhorácke pjesničky“.V  ich podaní ožívajú pôvodné skalické a  záhorácke piesne, často už dávno zabudnuté. Svojimi vystúpeniami obohacujú kultúrne podujatia, folklórne prehliadky a súťaže. Vystúpili pred celým Slovenskom Snaha dievčat bola nedávno odmenená účasťou v  II.  ročníku úspešného projektu RTVS ZEM SPIEVA. Najprv museli na kastingu v Martine presvedčiť svojím výkonom porotu, že si zaslúžia miesto na televíznej obrazovke. A  presvedčili. Z  viac ako 1100 prihlásených skupín i jednotlivcov z celého Slovenska sa Spjevulám ze Skalice podarilo dostať medzi 63 najlepších. A  tak sme ich mali možnosť vidieť 24. februára na RTVS. Dievčatám sa síce do semifinále postúpiť nepodarilo, ale už účasť v známom projekte je obrovským úspechom.

Držme palce ďalej Jedna príležitosť strieda druhú a  najbližšie sa mladé speváčky zúčastnia 20. marca regionálneho kola celoslovenskej folklórnej súťaže v  Gbeloch. Budeme im držať palce v  boji o  postup do krajského kola, ktoré sa bude konať 9. mája v Skalici. Predovšetkým želáme, aby ich radosť a chuť k spievaniu neopustila. Treba podčiarknuť veľkú zásluhu profesionálneho vedenia pána učiteľa Miroslava Buzrlu, veľkú podporu rodičov a ZUŠ Dr. Janka Blaha v  Skalici. Veľká vďaka patrí rovnako všetkým, ktorí pomáhajú udržiavať a šíriť to krásne, čo nám tu naši predkovia zanechali. Je úžasné vidieť a sledovať, ako v našej Skalici vyrastá ďalšia generácia pokračovateľov regionálneho folklóru.