V Skalici odmenili aktívnych seniorov

Mesiac úcty k starším je za nami. Opäť bol bohatý na mnohé aktivity, ktoré členovia výboru JDS v Skalici pripravujú prakticky po celý rok.

V Mestskom centre sociálnych služieb Skalica sa už tradične uskutočňuje „výjazdové“ zasadnutie predsedníctva Okresného výboru JDS Skalica. V tomto roku bolo slávnostné, zúčastnili sa ho nielen členovia predsedníctva okresu, ale aj šestnásť dôchodcov z jednotlivých okresných organizácií, ktorí si prevzali diplom III. stupňa za viacročnú dobrovoľnú prácu v prospech seniorov.

Výnimočné stretnutie prišli pozdraviť deti z materskej školy, ktoré sa predstavili v milom kultúrnom programe. V rámci skalického okresu boli vyznamenaní seniori z týchto základných organizácií JDS: Holíč – Zdenka Kroupová, Anna Zborilová a Vladimír Hrušecký; Gbely – Pavol Nemec a Ferdinand Nemec; Petrova Ves – Anastázia Rúsková; Unín – Ladislav Matušovich; Brodské – Terézia Hačundová; Popudinské Močidľany – Anna Madáková; Prietržka – Rozália Beňová; Kátov – Ružena Patáková; Mokrý Háj – Ružena Tokošová; Skalica – Mária Pekarová, Milena Krýdlová, Milan Dermíšek a Júlia Hošková.

Medzi úspešné aktivity, na ktorých sa seniori radi zúčastňujú, patria mnohé kultúrno-spoločenské podujatia, zájazdy za krásami Slovenska, ale i návštevy divadiel v Bratislave, Trnave a Nitre, rôzne zdravotné prednášky a iné. Všetko robia z lásky a z úcty k šedinám, a to nielen v októbri, Mesiaci úcty k starším.