Dôchodcovia oslavovali v mesiaci úcty k starším

Vo veľkej sále Domu kultúry v Skalici sa už tradične stretli členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) so svojimi oslávencami, aby si pri príležitosti Mesiaca úcty k starším spoločne pripomenuli okrúhle jubileá.

Kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré sa uskutočnilo v utorok 10. októbra, sa stalo dôstojnou oslavou pre 130 jubilantov. Od začiatku ho sprevádzala veľmi dobrá nálada, o ktorú sa zaujímavou skladbou programu pričinili práve skalickí seniori. Atmosféra v sále bola doslova dojemná.

Oslavu otvorila predsedníčka JDS v Skalici Anna Hošková. Úvodom privítala 70-, 75-, 80- a viacročných jubilantov, ako aj prítomných hostí – podpredsedu Ústredia JDS Igora Fabiana a podpredsedníčku Krajskej organizácie JDS Margitu Fabianovú.

Foto: Ján Sakáč

Gratulovať prišli aj vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici Gabriela Patková, vedúca opatrovateľskej služby Michaela Havelková a ďalší zástupcovia samosprávy i kraja. V kultúrnom programe sa s peknou tanečnou kreáciou ako prvé predstavili členky známej skupiny Taxis.

Prednesom básní doň prispela i najstaršia členka výboru JDS v Skalici Viera Černá. Vystúpenie speváčky Márie Marťanovej hudobne sprevádzal Roman Blaha. Po oficiálnej časti sa k slovu dostalo známe muzikantské duo Lašák – Juriga, ktorí rezkými tónmi všetkých vyzvali do tanca. Tí, na ktorých sa usmialo šťastie, sa potešili z výhry v tombole. Všetci jubilanti dostali malý darček.

Predsedníčka Anna Hošková v závere informovala o pripravovaných podujatiach. Na sklonku roka to okrem tradičnej Mikulášskej zábavy bude výlet na farmársko-vianočné trhy spojený s návštevou divadla v Bratislave. Do rakúskej obce Kittsee sa skalickí seniori vyberú s cieľom prehliadky výroby a nákupu rôznych čokoládových výrobkov.