Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Vítame vás vo funkcii primátorky a poslancov pre volebné obdobie 2022-2026. Na začiatku vášho volebného obdobia vás prosíme o vašu fotografiu a odpoveď na otázku:
S akými predsavzatiami a plánmi nastupujete na post primátorky, poslankýň a poslancov?

Do nového pôsobenia v mestskom zastupiteľstve vám želáme veľa energie a elánu, aby vás neopúšťali ani v najťažších chvíľach, pretože prídu i také. Doteraz vždy prišli. Želáme vám veľa trpezlivosti, nápadov a múdrych rozhodnutí, pretože vaša práca je veľmi dôležitá pre všetkých občanov nášho mesta.

Na záver vám predovšetkým želáme, aby ste prežili blížiace sa vianočné sviatky v pokoji a pohode v kruhu najbližších.

Za redakciu
Želmíra Macháčková


ODPOVEDE POSLANCOV

Mojim najväčším predsavzatím je, aby nasledujúce štyri roky boli obdobím, ktoré posunie Skalicu vpred vo všetkým oblastiach. Výsledok volieb nám ukázal, že Skaličanov už znechucovali hádky a osobné spory. Zvolili si konštruktívnu spoluprácu a v takom duchu som aj nastúpila do svojej funkcie. Verím, že sa nám spoločne podarí zlepšiť parkovaciu situáciu, že zrealizujeme zmysluplné (aj zelené) projekty a takto za štyri roky odovzdáme Skalicu v stave, na ktorý budeme patrične hrdí. V zastupiteľstve sa zišli skvelí ľudia. A dobrý kolektív je základom dobre odvedenej práce.
Oľga Luptáková

Mojim cieľom, ako poslanca mestského zastupiteľstva, je venovať sa problematike kvality zdravia seniorov, nielen v sociálnom sektore, ale aj starších ľudí, ktorí žijú osamote. Rada by som sa venovala problematike občanov a následne ich prezentovala. Chcem podporovať plány rozvoja nášho mesta.
Petra Balážiková

Do volebnej kampane som vstupoval so sľubom podieľať sa na rozvoji kultúry, cestovného ruchu, tradícií a spoločenského života v našom meste a túto víziu by som rád aplikoval v praxi. Samozrejme, na to, aby občan žijúci v našom meste v ňom chcel aj pracovať aj žiť, potrebuje väčšiu motiváciu ako len kvalitnú kultúru! Potrebuje prácu, kvalitné verejné a sociálne služby a oveľa viac … Potrebuje riešenie dôležitých tém, ktorým sa, ako poslanec mesta, budem musieť venovať. Veľmi rád to urobím.
Ľuboš Beňa

Chcel by som pokračovať v rozbehnutej práci a to najmä v dokončení opráv chodníkov, regenerácii vnútroblokov a podobne. V rokoch 2018 až 2022 boli naštartované projekty cyklochodníkov, určite chcem pokračovať už v ich samotnej realizácii. Samozrejme, som pripravený podporiť všetky dobré projekty. V tomto období bude ťažká úloha udržať mesto v dobrej finančnej kondícii. Čakajú nás problémy v oblasti odpadov a veľkou výzvou je starnutia obyvateľstva.
Adrián Hertl

Touto cestou by som sa chcela poďakovať občanom za prejavenú dôveru. Verím, že moje právnické vzdelanie a odhodlanie vidieť prosperujúcu Skalicu budú prínosom pre naše mesto. Chcela by som, aby priama komunikácia s občanmi Skalice a konštruktívne debaty s poslancami pozdvihli mesto. Nachádzame sa v ťažkých časoch, avšak urobím všetko pre to, aby sa Skalica stala moderným, čistým a udržiavaným mestom, s opravenými chodníkmi a cestami, cyklotrasami a pretvoreným dopravným ihriskom a hájkom.
Edita Hollá

Moje plány a predsavzatia: Spolupracovať, zdieľať skúsenosti s novými kolegami – poslancami, zodpovedne pristupovať pri prijímaní ťažkých rozhodnutí a pripomínať témy cyklodoprava, parkovanie, …
Martin Kojš

Som vekom i služobne najstarším poslancom. Vážim si dôveru, ktorú som dostal. Budem sa naďalej usilovať o to, aby Skalica bola prosperujúcim mestom, kde sa dobre žije a kde sa dobre cítia tí, ktorí sem prichádzajú. Len zopakujem svoje heslo, s ktorým som vstupoval do kampane: Čestnosť, slušnosť, zodpovednosť. Mojimi prioritami sú duchovný a kultúrny život, história, školstvo, vzdelávanie, výchova mladej generácie. Tiež prajem všetkým radostné a pokojné Vianoce.
Ľudovít Košík

Moja aktivita sa bude orientovať na pôsobenie v Rade školy na Mallého ulici 2 a CVČ, činnosť v dozorných radách SMM, VEPOSe a komisii pre vzdelávanie, mládež a šport, ktorej predsedám. Verím, že sa nám spoločne podarí v meste zvýšiť percento športujúcich detí, sprehľadniť financovanie klubov a nadviazať na ešte intenzívnejšiu komunikáciu medzi školskými zariadeniami a športovými klubmi. Taktiež budem naďalej aktívny v sociálnych a environmentálnych aktivitách prostredníctvom OZ Spoločne pre Skalicu.
Martin Štepán

Ako poslanec v mestskom zastupiteľstve som nováčik, hlavnou prioritou je spolupráca medzi poslancami a občanmi, počúvať názory a podnety občanov, aby život v našom meste bol lepší. Riadim sa zásadou: Sľubiť neznamená dať.
Peter Vaculka

LUPTÁKOVÁ Oľga
BALÁŽIKOVÁ Petra
BARTOŠ Peter
BEŇA Ľuboš
BUC Veronika
HERTL Adrián
HOLLÁ Edita
CHOVANCOVÁ Katarína
KOJŠ Martin
KOŠÍK Ľudovít
LIPOVSKÝ Miroslav
MIKÚŠ Juraj
MIŠA Štefan
RANGL Erik
ROMAN Milan
SLOBODOVÁ REKOŠOVÁ Jana
ŠANTAVÝ Rudolf
ŠPAČEK Roman
ŠTEPÁN Martin
VACULKA Peter