Vážení poslanci!

V týchto dňoch dostali obyvatelia Skalice, a teda veríme, že aj poslanci mestského zastupiteľstva, do poštových schránok občiansky mesačník Skalický Obzor. Ako sme vás informovali minulý mesiac, jeho súčasťou je rubrika Vážení poslanci!

V nej budeme poslancom klásť otázky občanov a zverejňovať ich odpovede. Každý poslanec má v novinách priestor pre svoju fotografiu, pretože sme presvedčení, že občania chcú a majú právo poznať svojich zástupcov. Tak, ako využili možnosť zverejňovať svoje fotografie vo volebnej kampani, radi by sme, aby tak urobili i na tomto mieste. Pripadá nám nevhodné nad menom našich poslancov uverejňovať prázdnu plochu. Komunikácia občanov s poslancami je pre nás všetkých veľmi dôležitá.

Rovnako poslanec by nemal zostať na svojom mieste bez kontaktu, bez možnosti podnetov a možnosti odpovedať. K tomuto účelu mesto využilo rýchly, v súčasnosti už štandardný komunikačný prostriedok a všetkým poslancom vytvorilo osobnú mailovú adresu.

Zoznam všetkých adries je zverejnený na stránkach mesta Skalica – www.skalica.sk/samosprava – a my sa našich poslancov pýtame:

OTÁZKA

Vyberáte svoju mailovú schránku aspoň raz týždenne? (Samozrejme, okrem výnimočných situácií, ako sú choroba či dovolenka.) ÁNO / NIE

 

BARÁT Ľudovít
NEODPOVEDAL
BARTOŠ Peter
Áno
ČUNDERLÍK Juraj
NEODPOVEDAL
HERTL Peter
ÁNO
CHOVANEC Stanislav
NEODPOVEDAL
KADLEČÍK František
NEODPOVEDAL
KOJŠ Martin
ÁNO
KOŠÍK Ľudovít
ÁNO
KOŠÍK Peter
ÁNO
KRIVSKÝ Dušan
ÁNO
OZÁBALOVÁ Anna
ÁNO
PAGÁČ Peter
NEODPOVEDAL
REKOŠOVÁ Jana
ÁNO
ROMAN Milan
ÁNO
ŠANTAVÝ Rudolf
ÁNO
SRHOLEC Michal
ÁNO
ŠTEFANEC František
ÁNO
TISOŇ Lukáš
ÁNO
TÓTH Alexander
NEODPOVEDAL
VIDOVIČ Daniel
ÁNO

 

 

Milí Skaličania, zaujíma vás dajaká téma alebo máte otázku na poslancov? Podnety môžete zasielať na adresu redakcie skalickyobzor@skalickyobzor.sk. Ďakujeme!