Slovenskí a českí spisovatelia navštívili Skalicu

Pavol Dinka. Foto: Dušan Dostál

V dňoch 5. a 6. októbra tohto roku zavítali do Skalice slovenskí a českí spisovatelia literatúry faktu. Pod záštitou primátora mesta tam odovzdávali národné ceny za literatúru – Cenu Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu.

Tohoročným laureátom ceny sa stal spisovateľ, publicista a prekladateľ, rodák zo Skalice, Pavol Dinka. Pri rozhodovaní porota zobrala do úvahy jeho dlhoročnú literárnu tvorbu v oblasti literatúry faktu, ktorou sa často vracia do rodného kraja. Zatiaľ posledným dielom o Skalici je unikátna, vyše 500-stranová kniha Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne, za ktorú získal aj dve medzinárodné ceny: Cenu Egona Erwina Kischa v Českej republike a Cenu Medzinárodnej organizácie vinohradníctva a vinárstva vo Francúzsku.

Druhým oceneným bol známy český spisovateľ literatúry faktu, historik a zberateľ Jaroslav Čvančara, ktorý zhromaždil veľké množstvo dokumentárnych materiálov, unikátnych fotografií a filmov z obdobia 2. svetovej vojny. Venuje sa predovšetkým heydrichiáde, vypáleniu Lidíc a operácii Anthropoid.

Ceny laureátom odovzdal primátor mesta Ing. Ľudovít Barát spolu s profesorom Jozefom Leikertom, predsedom Klubu spisovateľov literatúry faktu. Mária Macková podpredsedníčka Klubu literatúry faktu

SPISOVATEĽ PAVOL DINKA

Pavol Dinka, RSDr. (Rerum Socialum Doctor), spisovateľ, autor literatúry faktu, publicista, novinár, redaktor, politológ, mediálny analytik a prekladateľ sa narodil 29. novembra 1942 v Skalici, kde aj vyrastal. V rodnom meste vychodil základnú školu, Strednú všeobecnú vzdelávaciu školu s maturitou a Strednú priemyselnú školu stavebnú s maturitou. Absolvoval odbor politológia na Vysokej škole politickej, polročné štúdium angličtiny na Southwest Missouri State College (1968) a trojmesačný študijný pobyt v USA – žurnalistika (1992).

Počas svojej žurnalistickej praxe napísal desiatky článkov o svojom rodnom meste, jeho histórii, kultúrnych pamiatkach, miestnej a regionálnej kultúre a dôležitých spoločenských udalostiach Skalice i celého záhorského regiónu, napríklad Skalica a Skaličania v literatúre (2012) a František Buchta: Skalica a Záhorie (2008).

V knižnej publicistike sa osobitne zameriava na metódy mediálnych manipulácií a otázky etiky v elektronických médiách, pritom využíva aj svoje poznatky z práce v Rade pre vysielanie a transmisiu, ktorá dohliada na dodržiavanie zákona a etiky v slovenských elektronických médiách. Z angličtiny preložil knihy medzinárodne uznávaných politológov napríklad Noama Chomského. Je členom Spolku slovenských spisovateľov (SSS), podpredsedom SSS pre médiá a členom jeho predstavenstva.

Je spoluzakladateľom občianskeho združenia otužilcov Slovenské ľadové medvede – Polar Bears Slovakia, ktoré vzniklo 16. októbra 2006.

 

Autorka je podpredsedníčka Klubu literatúry faktu.