Hlavná téma

V Skalici žijem a nie je mi ľahostajná

Denne stretávame na skalických uliciach a školách množstvo detí. Správajme sa k nim s úctou. Možno sa práve v piesku pred vašim domom zakopáva budúci významný vedec, minister, spisovateľ alebo hviezda svetového hokeja. Mnohí z vás si takto pamätajú Žiga […]

Zaujalo nás

Deťom iba to najlepšie? (záverečná časť)

V poslednej časti seriálu o počítačoch vo svete detí, a o deťoch vo svete počítačov, nám autorka, klinická psychologička Elena Speváková otvára pohľad do budúcnosti. Máme pred sebou alarmujúce príklady. Stačí naše presvedčenie, že my i naše deti všetko zvládame, […]

Zaujalo nás

Joga, kde sú deti vítané

Pravdepodobne je dnes málo ľudí, ktorí sa nikdy nestretli so slovom joga. Tiež o nej všetci máme aspoň približné predstavy, väčšinou spojené s krkolomnými pozíciami, do ktorých sa pri cvičení človek dostane. Jej základy sú v najstarších indických svätých […]

Toto sa nás týka

Komunikuje mesto s občanmi?

V septembri minulého roku primátor mesta Ľudovít Barát oznámil začiatok vydávania mesačníka Skalický press. Vydávanie mesačníka, ktorý už dlhší čas v meste chýbal, väčšina Skaličanov uvítala. Uvítala ho s vedomím, že ako primátor napísal: „… tlačeným médiom doplníme […]

Toto sa nás týka

Návrh na dva volebné obvody odsunutý

V januárovom čísle Obzoru (článok nájdete na www.skalickyobzor.sk) sme sa venovali téme počtu volebných obvodov, konkrétne možnosti vytvorenia dvoch volebných obvodov namiesto súčasných piatich. Dôvodom pre dva obvody bola snaha o väčšiu objektivitu výsledkov volieb. Túto tému […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zasadania MsZ zo 6. 6. 2018

Keďže mesto nezverejňuje audiozáznam z mestského zastupiteľstva na internete, ani v Skalickom presse, Skalický Obzor aspoň poskytuje možnosť pozrieť si videozáznam na internete. Aby ste sa rýchlo zorientovali a pozreli si to, čo hľadáte, uverejňujeme tiež Program zasadania […]

Vážení poslanci

Vážení poslanci

V dnešnom príspevku sa budeme venovať téme informovanosti občanov. Asi všetci súhlasíme s tým, že občan by mal mať možnosť čo NAJJEDNODUCHŠIEHO PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM. OTÁZKA č. 1: Niektoré informácie, dokonca aj tie, ktorých zverejnenie je dané zákonom, sú […]

Obzor seniorov

Cyrilometodské dedičstvo v nás

V duchovnom živote slovenského národa je až do dnešných čias zreteľne cítiť vzácny vklad misijného pôsobenia svätcov Cyrila a Metoda na našom území v období Veľkej Moravy. Vrúcna vnútorná prežiarenosť viery v Boha – nie ako trestajúceho monarchu, ale […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Vrchovského

V rubrike Skalické ulice predstavujeme čitateľom historické osobnosti, podľa ktorých sú pomenované ulice v našom meste. Pokračujeme Vrchovského ulicou, ktorá na jednej strane susedí so Strážnickou ulicou, na druhej strane so Suchým riadkom. Kto bol, teda, Alexander […]