Já su ze Skalice

Žalujem

Sme takí? Prípad jeden z mnohých, žiaľ, nie ojedinelý: Stretnete smútkom i rokmi poznačeného úctyhodného pána. Muža s paličkou, čo denne navštevuje miesto posledného odpočinku svojej manželky. Málo mu chýba do deväťde- siatky. S manželkou prežili spolu viac než polstoročie, […]

Já su ze Skalice

Súbor Skaličan a môj život s ním

 Všeobecných historických a hodnotiacich textov o súbore Skaličan bolo uverejnených mnoho. Polstoročie dovtedajšej histórie bolo spracované aj vo výpravnej publikácii Skaličan – 50 rokov folklórneho súboru od Denisy Remišovej, Petra Michaloviča a Vladimíra Slavíka, ktorá vyšla v roku 2004. […]

Kultúra a umenie

Letná noc

Lokálka s clivou túžbou volá do noci. Tep kolies sa k nám nesie mokrou diaľkou, dážď zobká ako škorec v zrelom ovocí. Tam za zákrutou v rytme srdca naráža kov na kov a ja len v túžbach hľadám cestu do zázrakov.

Obzor seniorov

Skaličan sprievodcom Skaličanov

Jednota dôchodcov Slovenska v Skalici združuje vo svojich radoch vyše sedemsto členov a patrí nielen v okrese, ale i na Slovensku k veľmi aktívnym organizáciám. Už dvadsať rokov sa zameriava na bohatú a svojím spôsobom rôznorodú činnosť. Sú to nielen návštevy […]