Kaleidoskop

TRDLOFEST – Františkánska záhrada | 19. 5. 2018
Foto: Jozef Sojka
TRDLOFEST – Františkánska záhrada | 19. 5. 2018
Foto: Milan Kubiš
TANEČNÝ DOM SO SKALIČANOM – učíme sa tancovať | 25. 5. 2018
Foto: Samuel Timko
TANEČNÝ DOM SO SKALIČANOM – učíme sa tancovať | 25. 5. 2018
Foto: Samuel Timko
TANEČNÝ DOM SO SKALIČANOM – učíme sa tancovať | 25. 5. 2018
Foto: Samuel Timko
VE SKALICI NA HURBÁNKA – Skalický hájek | 27. 5. 2018
Foto: Ján Pardubský
VE SKALICI NA HURBÁNKA – Skalický hájek | 27. 5. 2018
Foto: Ján Pardubský
FESTIVAL DETSKÝCH TALENTOV – Kultúrny dom | 31. 5. 2018
Foto: Milan Kubiš
FESTIVAL DETSKÝCH TALENTOV – Kultúrny dom | 31. 5. 2018
Foto: Radovan Blaha
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ | 31. 5. 2018
Foto: Ján Pardubský
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ | 31. 5. 2018
Foto: Ján Pardubský
VIA HUMANA – 2. miesto v celoslovenskom finále
jazykovo-umeleckej súťaže | 1. 6. 2018
Foto: archív VIA HUMANA
ZŠ VAJANSKÉHO – Rodičia deťom v spolupráci so školou | 1. 6. 2018
Foto: archív ZŠ Vajanského
ZŠ VAJANSKÉHO – Rodičia deťom v spolupráci so školou | 1. 6. 2018
Foto: archív ZŠ Vajanského
FESTIVAL REMESIEL – námestie v Skalici | 2. 6. 2018
Foto: Milan Kubiš
VIA HUMANA – Maturanti končili štúdium | 2. 6. 2018
Foto: archív VIA HUMANA
DIVADLO – dramatického krúžku ETC | 8. 6. 2018
Foto: archív Klubu ETC
SZŠ 1. B – návšteva v sklárskej firme | 5. 6. 2018
Foto: archív SZŠ
JOGA S ĎETMI – klub ETC | 11. 6. 2018
Foto: Jiří Wagner
SVIATOK BOŽSKÉHO SRDCA – procesia | 11. 6. 2018
Foto: Ján Pardubský