Skaličan sprievodcom Skaličanov

Jednota dôchodcov Slovenska v Skalici združuje vo svojich radoch vyše sedemsto členov a patrí nielen v okrese, ale i na Slovensku k veľmi aktívnym organizáciám. Už dvadsať rokov sa zameriava na bohatú a svojím spôsobom rôznorodú činnosť. Sú to nielen návštevy divadiel, rodinné rekreácie, týždenné pobyty v ozdravovacích kúpeľoch v Nimnici, prípadne liečebných zariadeniach vo Vysokých Tatrách a podobne.

Nedávno oslávili už 20. výročie založenia svojej seniorskej organizácie. Zájazdy do mnohých oblastí, nielen na Slovensku, ale aj k susedným priateľom na Moravu, do Česka, Rakúska a inde, návštevy divadiel v Bratislave, Nitre a Trnave sú častými akciami. Zohnať sprievodcov, ktorí seniorov oboznamujú s historickými pamiatkami býva niekedy problém. V Nitre sa zoznámili s talentovaným sprievodcom, ktorého rodinné korene siahajú do Skalice. Je ním skalický rodák Ing. Milan Hošek, PhD., ktorý v Nitre absolvoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu a aj sa tu po skončení štúdií usadil. Hoci v Nitre žije, tvorí a pracuje, stále je Skaličanom. Potešila ho skutočnosť, že pri návšteve Nitry (prítomná bola i jeho matka, žijúca v Skalici) mohol s bohatou históriou Nitry zoznámiť aj skalických seniorov. Vychádzka na Nitriansky hrad, na vrch Zobor, bola pre seniorov náročná, ale tí, ktorí si udržiavajú kondíciu, neváhali a náročnú túru radi absolvovali. Pohľad na mesto, spojený s výkladom histórie hradu, bol pekný a zaujímavý výklad si všetci radi vypočuli.

Keďže Nitru skalickí seniori navštevujú častejšie, potešili sa, že fundovaným sprievodcom je ich rodák. Vyslovili mu veľké ďakujeme a sľúbili si, že i pri ďalších návštevách Nitry ich po meste bude tento Skaličan vždy sprevádzať. Domov sa skalickí seniori vrátili s dobrými pocitmi, obohatení o poznávanie histórie a pamiatok.