Já su ze Skalice

Vinobraňí…

Od jara ubjehlo pár mjesícú, aňi sme sa nenadáli, prešlo leto a je tu podzim. Pomáli začínajú žňa vinohradňíkú. No velice lachko sa to poví, ale co to bilo roboti, starosťí a obavi, jak to bude. Najaro […]

Já su ze Skalice

Prázňini…

Nevím jak vi, ale já si občas zaspomínám na prázňinové dňi a zážitki. Pjekné, smutné, no tak to vživoťe bívá. Naroďili sem sa v rokoch II. svjetovej vojni. Jak ďecka sme moc nerozumjeli temu, co sa […]

Já su ze Skalice

Junijálese…

Pjekní letňí deň, slunko, teplo, to uš aj naši predci vjeďeli viužit na stretnuťá z roďinama, kamarádama, známíma, na zahraďe, v búďe pri vinohraďe, v horách alebo pri voďe. Našli si chvílu na odpočinek od roboti, pospomínali príhodi […]

Já su ze Skalice

Prvňí máje, majálese…

Máj, mjesíc kvjetú, láski, radosťi, zrodu nového života f príroďe. Tak nejak to ludé brali odjakživa. Aj mi, aj ket sme bili malí. Ťešili sme sa z teho, že sme ve zdraví prožili druhú, strašnú vojnu […]

Já su ze Skalice

Šlahačka

Prešlo pár tídňú od začátku jara. Jaro nám donéslo trochu tepla a pjekné svátki Velkej noci. Ket sme bili malé ďecka, tak sme zroďičama choďili ke starečkom, kmotrence, teťičkám a ťešili sme sa nejakí mls, hračku […]

Já su ze Skalice

Mlinárove pudlo…

Mlinári bili odjakživa bohatí a ludé ich mjeli ve velikej úcťe. Sedláci ich potrebovali a chudobňí ich mjeli ráďi, lebo im sem tam dali nejakú trochu múki, otrub alebo inší odpad od mleťá. Já si mislím, že […]

Já su ze Skalice

Stará ťihelňa

Jak utekajú roki, tak nám jaksi utékli aj nekeré pjekné a zajímavé vjeci. Mislím si, že uš neňi moc Skaličanú, kerí si pamatajú na ťihelňu a aňi bi nevjeďeli gde bila. Proto ju scu pripomenút. Já, jak […]

Já su ze Skalice

Masárskí pes

V živoťe sem viďel a spoznal fšelijaké sorti psú. Pjekních, škaredích, klidních aj zúrivích. Ale, ket sa tak zamislím, tak každí mjel rád svojého pána alebo paňičku. Psi sú neskutečňe múdrí a vjerňí. Pred časem sem vám viprávjal […]