Já su ze Skalice

Za mjeskú zďú II – Naša teťička Paula

Jak sa Skalica rozrostala, tak ludé bívali v mjesťe a aj venku, za hradbama. Moja generácija a generácija mojích predkú, sme nepoznali nejaké rozďíle alebo krivdi. Ludé bili mješťané, sedláci, remesňíci, námezňí ďelňíci, ale bili to Skaličané. Živili […]

Já su ze Skalice

Zapomenutí Skaličan …

Často sa mje v živoťe stalo, že sem sa stretél s človjekem, kerí sa naroďil ve Skalici a hlásil sa k temu. Takové šťesťí sem mjel aj ten deň, ket sem sa spoznal z običajním, jednoduchím pánem kaplanem v ďeďince Bíňovce […]

Já su ze Skalice

Zabijački

Taková domácí, sedlácká zabijačka, to bilo neco! Zabijávalo sa pred Vánocama alebo ve fašank a na svaďbi. Pokát si dobre mjerkuju, tak skoro f každém domje, okrem tich «panskích», sa chovalo jedno-dvje prasátka alebo si kúpili […]

Já su ze Skalice

Jak sem sa stal ribárem

Pokát sem sa dozvjeďel, tak ribári bili ve Skalici odjakživa a dokonca sa tím aj živili naši predci. Aj obchodovali a mjeli pret vjec jak štiristo rokama vlastňí ribňíki. Asi tam, gde sú ribňíki fčilkaj. […]

Já su ze Skalice

Já su „VOJNOVÉ ĎECKO“

Naroďil sem sa v roku 1940 v Bra- ťislavje, ale celí život žiju ve Skalici. Já, moja starší sestra, a roďičé sme bívali na Blahovej ulici. Náš dúm tam stójí v nezmjeňenej podobje, dokonca aj […]

Já su ze Skalice

Spomínky na trdlovaní

Skalickí trdelňík – dvje jednoduché slova, keré dneskaj široko-daleko ďelajú slávu našému mjestu a šikovním pekarom. Nebívalo to tak odjakživa. Pékel sa trdelňík a hotovo. Príležitosťí k temu bilo počas roka dosť. Fašank, zabijački, aldamáš na drápaňí pérá, […]

Já su ze Skalice

Nehaňbite sa viprávjat po skalicki

Každí človjek sa negde naroďí, negde prožije ďectvo, zostane v rodném mjesťe, alebo ho život alebo láska zanese negde inde. Já sem sa náhodú naroďil v Braťislavje. Moc sa s tím nechválím, ale je to […]