Prázňini…

Baťov kanál, Skalický prístav
Zdroj: TIK Skalica

Nevím jak vi, ale já si občas zaspomínám na prázňinové dňi a zážitki. Pjekné, smutné, no tak to vživoťe bívá.

Naroďili sem sa v rokoch II. svjetovej vojni. Jak ďecka sme moc nerozumjeli temu, co sa ve svjeťe ďeje, ale z viprávjaňá roďičú a starších sme sa aj v neskorších rokoch dozvjeďeli, jak to bilo ťašké. Hrávali sme sa na dvori, pred barákama na ulici alebo na Kalvarce, f Chobote, na Spláfku, neskúr na Baťáku a pri Moravje. Nemjeli sme drahé hrački. Balón z pančochi nacpaní hadrama, hliňené gulički, pječkú, bleški a inší, co sme si vimisleli alebo nám uďelali roďičé. Prázňini sme mjeli porád, vléťe aj vzímje.

Prvňí opravďické prázňini sme zažíli aj ze konškolákama po školňím roku 1946/47. Z visvječeňím prvňí trídi sme sa rozutekali ze školi dom. Nekerí veselí, nekerí, kerím sa tak nedarilo, bili smutní a nekerí si trídu aj zopakovali od septembra znova. Bilo to rok po skončeňí vojni a tak to aj vipádalo. Na špatné visvječeňí sa za deň dva zapomjelo a zostal čas na hri, víleti. Nechoďilo sa na dovolené g moru, stačilo nám okolí a slovenské kraje. Teplé dňi sme trávili na Spláfku. Kúpali sme sa mezi husama, husince sme mjeli za ušama, pod nosem, blato ve vlasoch a každí bohovití večér nás moseli mami poumívat čistú vodú ve voštroku alebo v lavóri. Ráno sa začal noví deň a večér sme bili zas špinaví. Oblečeňí sme nemjeli drahé a tak nás lachko oprali.

Začátkem padesátích rokú sme bili pioníri, a tak sem sa dostal na ďeckí pobit do Kežmarskích Žlabú. Bili sme tam z rúzních krajú a uzavíralí sa nové prátelstva. Pro mja tam bil strašní zážitek, na kerí si furt spomínám. Po objeďe sme hráli na dvori volejbal a na našej rozestrítej dece sa naráz objavil zmotaní had. Nevjeďeli sme co to je, došel správca, rekel nám, že je to vretenica, zebrál ju na paličku a odnésel ju do nedalekích kríčkú. Od tej dobi sme dávali pozór, abi sme na neco podobné nevlézli. Já sa odftedi bójím hadú a nemožu ich viďet aňi f televíziji. Ale ináč to bili pjekné prázňini. Viďeli sme Tatri, lanofku aj jazera.

Po vojňe sa po chotári našli aj zbitki munícije. Štverica vírostkú našla nevibuchlú mínu. Hráli sa sňú pri Mondokovém kríži. Tá im vibuchla, dvoch zabila a dvoch ťaško zraňila. Taťinek mja zebrál do jedného domu, gde pod kolňú na plachťe bili telesňí zbitki chlapca. Bil to strašní zážitek a ponaučeňí, že takú vjec nemáme brat doruk a hrát sa.

Ve filmoch sme viďeli vojanské bunkre a tak sme pod cinterem pri Banšuli vikopali ve brehu jamu, donésli kúsek plechu, pod kerím sme pálili drevo a pékli erteple. Hráli sme sa na vojákú. Jama sa nám zdála malá, tak sme pod vrchňičkú vikopali bunkr vječší. Za tídeň, co sme nekerí bili f Tatrách, druhí chalaňi jamu zvječšili. To ale nedomisleli. Vrch bunkra sa provalil, zavalil tam ďecka a jedna ďefčica tam aj zahinula. Dodnes je tam zbitek tej jami viďet, kúsek od božího hrobu.

Pjekné zážitki sme mjeli cestama po skalickích horách. Studénki, raci a ribki f potoku, pjekní víhled na okolí z rozhledňí. Já si pamatuju rozhledňe na Hrubém rinku a na Gajicách. Bili to visoké drevjené stavbi. Nebáli sme sa vilést na ňe, aj ket bili nekeré žebríki prohňilé. Nakonec ich vjetr rozlámal a bili zrušené.

Pri Kamenej búďe sú pjekné studénki s pitnú, velice dobrú vodú a pri ňich sme často viďeli salamandre. Do konca ósméj trídi sme mívali prázňini ďecké. Ket sme začali choďit na školi stredňí, tak sme prázňini alebo jejich časť trávili na brigádách, abi sme si nejakú korunu viďelali a tak odlachčili roďinú kasu.

Chvalabohu, že sme mohli prožit aj takové ďectvo. Nemjeli sme veliké nároki, a ňic velikého sme od života nesceli.

Dneskaj to uš aňi neňi pravda, ale tak to bilo!

Anton Dinka, st.