Prvňí máje, majálese…

Máj, mjesíc kvjetú, láski, radosťi, zrodu nového života f príroďe. Tak nejak to ludé brali odjakživa. Aj mi, aj ket sme bili malí. Ťešili sme sa z teho, že sme ve zdraví prožili druhú, strašnú vojnu a tak nám aňi nevaďilo, že sme jak školáci z mávátkama a nastrójeňí išli na prvňího mája do sprúvodu.

Zešli sme sa pred školú alebo na školském dvori a čekali sme, kedi budeme zaraďeňí. Roďičé išli do fabrik, úradú alebo enom tak sa poďívat. Mama doma navarila objed a potom sme išli do Hájku, gde sa pokaždé neco ďílo. Hrávali tam muziki, vistupovali súbore. Ešťe sa tam povalovali ponechávané cedule, transparenti, keré tam ludé necháli. Bívalo to tak, že chlapi dostali ve fabrice pár korun, že ti hesla nésli ve sprúvoďe, ale dom to nemjel gdo odnést. Pozbírali to aš na druhí deň.

Archív: MUDr. Adrián Nečas

Pro mja to bil takoví deň, že sem dostal deset korun a mohel sem ich sám utraťit. Kúpil sem si párki, rohlík, malinofku a cíťil sem sa bit velikí. Ludé mohli na jevišťi viďet aj velice známích umjelcú a súbore, treba jak Lúčňica a další. Nám bilo jedno gdo je na tribúňe, okolo kerej sme išli. Zamávali sme, zakričali naučené heslo a misleli si svoje. Horší to bilo, ket bilo špatné počasí alebo nekedi sa stalo, že padal sňeh. Žáčki, zdravoťáčki a sestrički ze špitálu, oblečené v uniformách, sa trásli zimú a nekeré to aj odležali. Ludé si na tú povinosť zúčastňit sa sprúvodu a oslaf zvikli a tím starším to možná aj chibuje. Né ten sprúvod, ale ti stretnúťá a to poseďeňí v Hájku. Celé leto tam bívali letňí zábavi, hrávali tam hudbi a ludé choďili aj tancovat. Zroďila sa tam aj láska a manželstvá. Ket skončili oslavi, tak začal aj Hájek pustnút. Aš fčíl, pár rokú, chvalabohu znova Hájek ožil, vráťil sa tam život, aj kultúra. Ťešíme sa z teho.

Roďičé mi spomínali a neco si aj pamatuju, že majálese sa konali aj dálej za mjestem na Kopečňici. Na konci Hája na Zelenej ceste do Salaša. Cesta védla predmjesťím, pres Novosádi. To místo je památečňí. Kedisi tam bilo staroslovjanské sídlo, potvrďili to aj vikopáfki, keré sa tam ďelali za prvňí republiki. Bili tam krásné, obrofské storočňí dubi a tam na lúce sa stretávali Skaličaňi, možná aj Mokrohajaňi a oslavovali máj. Sedláci no vozoch dovézli pivo, nejaké jídlo, muzikantom inštrumenti a ludé sa bavili. Tata hrával f kapeli Happy Boys. Pješki, na chrbťe alebo na koli dovézel svoju harmoniku, buben dovézli na vozi, huslički a saxofón si donésli a hrávali. Bívala to každoročňí tradícija. Dnes uš tam ti dubi nejsú, lúka je zarostlá, ludé vimreli a neďeje sa tam ňic. Stálo bi zato zamislet sa a luďom pripomenút místo, gde naši predci žili, že bi sme mohli aj mi.

Anton Dinka st.