Jedinečná skalická mestská reč

Klenotom Skalice sa pýši celé Slovensko – týmto nadpisom sme uviedli hlavný článok tohtoročného februárového Skalického Obzoru. Písali sme o zápise skalického trdelníka a súčasne o podaní návrhu na zápis Skalického rubínu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Radostnou správou je, že práve tento mesiac pribudla snaha o rozšírenie prestížneho zoznamu v podobe návrhu na zápis skalickej mestskej reči.

ČLOVEKA POZNÁŠ PO REČI

Ešte je v živom povedomí sláva pri vydaní Dejín Skalickej mestskej reči Prof. Evy Fordinálovej v roku 2019. Veľký priestor tejto udalosti sme venovali i na stránkach Obzoru. Predovšetkým však – naša reč nie je závislá od času. Sme to my, generácia za generáciou, kto úplne samozrejme nesie jej zvuk a myslenie životom, vo všetkých jeho situáciách a podobách. Iste, toto by sa dalo napísať o každej reči či nárečí, no jedinečnosť našej skalickej mestskej reči tkvie predovšetkým v jej výskyte na tak malom, ohraničenom území, zomknutom ešte stále pomyselnými hradbami. A táto schopnosť prežiť a odhodlanosť ísť zanovito svojou cestou robí zo skalickej mestskej reči unikátny jav a poklad, oprávnene ašpirujúci na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

AKO SA STAŤ POKLADOM?

Zápis do exkluzívneho zoznamu je presne daný a prísne sledovaný proces. V prvom rade musí mať návrh predkladateľa, ktorým sú v tomto prípade Západoslovenské tlačiarne Skalica, ako vydavateľ publikácie Dejiny Skalickej mestskej reči. V odpovedi na otázku akú úlohu zohrávajú nositelia pri zachovávaní prvku, ako súčasti vlastného kultúrneho dedičstva, je v žiadosti okrem iného napísané: „Nositelia skalickej mestskej reči, obyvatelia mesta, výrazne prispievajú k upevňovaniu lokálnej, regionálnej i národnej identity, príslušnosti k slovenskému národu, posilňujú vedomie lokálpatriotizmu a vlastenectva, dbajú o zachovávanie miestnych tradícií a zvykov pri rozličných sviatočných a slávnostných príležitostiach, ale i v každodennom živote. Používajú ju kaž-
dodenne v domácnosti, ale i v pracovnom prostredí.“ To sme, teda, my všetci, ktorí touto rečou hovoríme, tešíme sa ňou i smútime, pretože je nám vlastná a je našou súčasťou.

ČO PRE VÁS ZNAMENÁ SKALIČTINA?

Považujete našu reč za dôležitý znak našej identity? Hovoríte bežne naším dialektom? Sníva sa vám po skalicky? Ste hrdí na svoj jazyk? Myslíte si, že je dôležité, aby sa vydávala literatúra aj v skalickej mestskej reči? Myslíte si, že je dôležité robiť všetko pre to, aby bola stále živá?

Jedným z dôležitých krokov návrhu na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je dokázať podporu skalickej mestskej reči užívajúcim spoločenstvom. A tým spoločenstvom sme my, občania Skalice. Preto vyhlasujeme výzvu na vyjadrenie sa vás všetkých k významu tejto reči. Vaše príspevky, vyznania a dôvody priložíme ako podporu spoločenstva k návrhu na zápis skalickej mestskej reči do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Ďakujeme vám za podporu v mene nás všetkých.

Redakcia