Vážená pani primátorka, vážené poslankyne a vážení poslanci!

Blížia sa tohtoročné komunálne voľby a s nimi nás občanov, zaujímajú kandidáti na miesto primátora a poslancov.

Položili sme, teda, k tejto téme tri najzásadnejšie otázky tým, ktorí dnes v našom mene vedú toto mesto:

  • Budete kandidovať na funkciu primátora? ANO/NIE/NEVIEM
  • Budete kandidovať na funkciu poslanca? ANO/NIE/NEVIEM
  • Čo vás vedie k vášmu rozhodnutiu?

Na prvú a druhú otázku sme poprosili jednoslovné odpovede, na tretiu otázku naopak poskytujeme priestor pre rozsiahlejšiu odpoveď. Chápeme, že možno všetci ešte nemajú v týchto otázkach jasno, preto sme pani primátorke i poslancom ponechali viac času a odpovede zverejníme v júnovom čísle.

Redakcia

MIERNA Anna
90%
BARÁT Ľudovít
10%
BELLAY Matej
100%
BUC Veronika
81%
BUČKOVÁ Ľubica
52%
HERTL Adrián
100%
HORŇÁK Miroslav
67%
HORŇÁK Vladislav
20%
CHOVANCOVÁ Katarína
52%
KOJŠ Martin
71%
KOŠÍK Peter
19%
LIPOVSKÝ Miroslav
29%
OZÁBALOVÁ Anna
100%
PAGÁČ Peter
5%
PÁLFFY Žigmund
38%
RANGL Erik
24%
REKOŠOVÁ Jana
86%
ROMAN Milan
10%
SKÁLA Jozef
67%
ŠANTAVÝ Rudolf
0%