Vážení poslanci

V dnešnom príspevku sa budeme venovať téme informovanosti občanov. Asi všetci súhlasíme s tým, že občan by mal mať možnosť čo NAJJEDNODUCHŠIEHO PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM.

OTÁZKA č. 1:
Niektoré informácie, dokonca aj tie, ktorých zverejnenie je dané zákonom, sú iba na internete, na stránkach mesta. Myslíte si, že je to dostačujúce?
ÁNO / NIE / ČIASTOČNE

OTÁZKA č. 2:
Myslíte si, že je dostatočne naplnená úloha Skalického pressu?
ÁNO / NIE / ČIASTOČNE

Prosíme vás o spoluprácu a zaslanie odpovedí na vyššie  položené otázky, ako aj vaše názory a  informácie.  Z vašich názorov budeme vychádzať v článku k tejto problematike.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

 

BARÁT Ľudovít
0
BARTOŠ Peter
0
ČUNDERLÍK Juraj
0
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
0
KOŠÍK Ľudovít
0
KOŠÍK Peter
0
KOVÁČ Viktor
NIE / ÁNO
KRIVSKÝ Dušan
NIE / NEVIEM
OZÁBALOVÁ Anna
NIE / NIE
PAGÁČ Peter
NIE / ČIASTOČNE
REKOŠOVÁ Jana
ÁNO / ÁNO
ROMAN Milan
0
SRHOLEC Michal
0
ŠANTAVÝ Rudolf
0
ŠPAČEK Roman
0
ŠTEFANEC František
0
TISOŇ Lukáš
0
TÓTH Alexander
0
VIDOVIČ Daniel
NIE / ČIASTOČNE

 

 

Milí Skaličania, zaujíma vás dajaká téma alebo máte otázku na poslancov? Podnety môžete zasielať na adresu redakcie skalickyobzor@skalickyobzor.sk. Ďakujeme!