Komunikuje mesto s občanmi?

V septembri minulého roku primátor mesta Ľudovít Barát oznámil začiatok vydávania mesačníka Skalický press. Vydávanie mesačníka, ktorý už dlhší čas v meste chýbal, väčšina Skaličanov uvítala. Uvítala ho s vedomím, že ako primátor napísal: „… tlačeným médiom doplníme možnosť informovať všetkých našich občanov a tých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nevyužívajú elektronickú formu komunikácie.“ Je však táto funkcia nového periodika dostatočne naplnená?

O JAMÁCH A ĽUĎOCH

Určite si viacej občanov všimlo, že Skalica je na niekoľkých miestach rozkopaná. Keďže tieto výkopy občanov obmedzujú a nikde sme nenašli oznam, ani informácie o prebiehajúcich prácach, spýtala som sa na to priamo na meste, na oddelení výstavby. Dozvedela som sa, že ide o pokladanie optického kábla a ďalšie upresňujúce informácie. Okrem iného nás upozornili, že oznam bol podľa zákona uverejnený na stránkach mesta. Nie však na „Úradnej tabuli“, ako sme čakali a hľadali, ale v časti „Doprava“. Zákonom už totiž nie je dané, kde je treba informácie uverejňovať.

TREBA DOBRÚ VÔĽU, NIELEN ZÁKON

Osobne si myslím, že cieľom nie je len dodržať zákon, ale snažiť sa ľudí upozorniť na problém, ktorý sa ich dotýka. Varovať ich a uľahčiť im život. Navyše – ako človek vie, že má po niečom pátrať, keď nevie, že sa niečo chystá? Chce to len dobrú vôľu, aby sa občan dostal k informácii čo najjednoduchšie a čo najistejšie. Možno to iní občania robia, ale ja osobne nechodím na stránky mesta denne a už vôbec neprechádzam všetky sekcie, či ma niekde nečaká oznam, ktorý by sa ma týkal. Prejavom ochoty skutočne informovať občanov, by mohlo byť zverejňovanie oznamov

  • na internete v sekcii „Úradná tabuľa“ alebo vytvoriť sekciu „Oznamy občanom“,
  • na facebookových stránkach mesta a
  • v Skalickom presse.

Predsa všetci dostávame Skalický press do schránok „zadarmo“, tak by mal plniť úlohu, ktorú primátor formuloval v úvode. Úlohu informovať občanov a nielen o tom, čo sa v meste udialo, ale aj uverejňovať oznamy pre občanov, ktoré sú pre jeho život azda aj dôležitejšie.
Keďže primátor vyzýval – citujem: „Privítame vaše podnety i pripomienky …“, zašleme náš podnet na zriadenie rubriky OZNAMY OBČANOM (podobne ako sú Pozvánky, Z matriky, Krátke správy či Šport).

SKALICKÝ PRESS SI PLATIA OBČANIA

Tak ako primátor napísal: „Verím, že sa Press stane dôležitým komunikačných prostriedkom, že sa k vám dostane čo najviac informácií a budete prostredníctvom neho vždy a o všetkom, čo sa v našom meste deje, vedieť“, i my veríme, že to naozaj tak bude. Veď Skalický press si platíme my všetci a mal by slúžiť nám.